Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Powiatu Kolbuszowskiego?

Miejscowość i data: Kolbuszowa, 06.12.2023 r.

Uczestnicy:

  • Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,
  • Jan Zuba – Burmistrz Kolbuszowej, 
  • Jolanta Marut – Zastępca Wójta Gminy Niwiska,
  • Paweł Michno – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej,
  • Monika Fryzeł – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Siedlisko”.

 

Debatę rozpoczęła Pani Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego która zwróciła uwagę iż, powiat kolbuszowski od zawsze miał charakter rolniczo przemysłowy. Kolbuszowa jako najważniejsze miasto i stolica regionu było faktycznym centrum administracyjnym, handlowym obsługującym okoliczne gminy. Dla regionu Kolbuszowej charakterystyczny był styl życia który polegał na tym iż jego mieszkańcy pracowali w większych miastach, przede wszystkim w Rzeszowie ale ich miejsce zamieszkania znajdowało się właśnie na terenie wspomnianego powiatu. Pani Marszałek podkreśliła niezwykłe znaczenie drogi krajowej nr 9 a także Via Carpatia które stały się głównymi arteriami usprawniającymi transport ale przede wszystkim rozwój regionu.

Jako kolejny głos zabrał Pan Jan Zuba – Burmistrz Kolbuszowej, który w pierwszej kolejności skupił się na przybliżeniu słuchaczom historii kształtowania się i rozwoju samorządu lokalnego. Powstanie inkubatora przedsiębiorczości okazało się znacznym ożywieniem dla krzewienia przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy. Pan Burmistrz zauważył również, że rozważne przygotowywanie uzbrojonych miejsc pod inwestycje dla przedsiębiorców, jest zdecydowanym motorem napędowym rozwoju regionu. Obecnie wysoko rozwinięta infrastruktura, drogowa, kolejowa, transport lotniczy, zapewnia województwu wiele ścieżek sprawnego rozwoju.

Pani Jolanta Marut – Zastępca Wójta Gminy Niwiska, przedstawiła pokrótce historię rozwoju Gminy Niwiska, a także działalność jaką podejmuje w ramach piastowanego stanowiska.

Z kolei Pan Paweł Michno – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki publicznej w Kolbuszowej przybliżył słuchaczom istotę placówek którymi kieruje. Pan Dyrektor zwrócił również uwagę na potrzebę rozwoju i dalszych inwestycji w sektor turystyki który może okazać się dla powiatu znakomitym obszarem do odnalezienia kolejnych środków na rozwój. ,,Zadaniem powiatu jest zachęcić podróżujących turystów do zatrzymywania się i odwiedzania pięknych zakątków naszego regionu.’’

Głos podsumowujący w debacie zabrała Pani Monika Fryzeł – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Siedlisko” która opowiedziała na forum o realizowanych przez organizację różnorakich projektach przeznaczonych niemal dla każdej grupy wiekowej.

Galeria