Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Powiatu Jasielskiego?

Miejscowość i data: Jasło, 21.04.2023 r.

Uczestnicy:

  • Bogdan Rzońca – Poseł do Parlamentu Europejskiego,
  • Adam Pawluś – Starosta Jasielski,
  • Jacek Gogola – Prezes Zarządu Lotos Infrastruktura S.A.,
  • Marzena Lechwar – Ośrodek Psychoterapii w Jaśle,
  • Aleksandra Mrugał – Stowarzyszenie “Twój Potencjał”.

Jako pierwszy głos w debacie zabrał Pan Adam Pawluś, Starosta Powiatu Jasielskiego, który w pierwszej kolejności starał się przedstawić słuchaczom zalety powiatu pod względem turystycznym, obecne osiągnięcia władz na rzecz rozwoju w szczególności turystyki a także kolejne plany jakie obejmuje strategia rozwoju regionu. Powiat w ostatnim czasie podjął się tworzenia miejsc ,,karawaningowych’’ które są przystosowane stricte do turystyki kamperowej, gdzie można pojazdy tego typu opróżnić z nieczystości a następnie uzupełnić zapasy wody czy też podpiąć do stałego źródła prądu, skorzystać z murowanej toalety czy pryszniców, a następnie udać się na zwiedzanie najbliższej okolicy. Pan Starosta zwrócił uwagę słuchaczy, na to, że ,,Nie ma potrzeby podróżować do Grecji, żeby zobaczyć kulturę antyczną, wystarczy odwiedzić Karpacką Troję w Trzcinicy.’’ Co więcej, Pan Pawluś opowiedział o przyszłych planach związanych z budową mieszkań a także udostępnianiem działek budowlanych przez samorząd. Pan Starosta na koniec swojej wypowiedzi, podkreślił również, że ,,Bardzo ważna jest współpraca pomiędzy powiatami, niektóre problemy da się rozwiązać jedynie dzięki kooperacji.’’

Pan Bogdan Rzońca, Poseł do Parlamentu Europejskiego podkreślał istotną rolę strategii, planu na życie który przydaje się w wielu sytuacjach, podczas tworzenia małej firmy, planowania działań potężnego przedsiębiorstwa, rozplanowywania funduszy w samorządach czy państwowych jednostkach budżetowych. Również Polska potrzebuje dobrej strategii informacyjnej w zakresie historii, aby inne kraje nie ulegały przypadkowym przejęzyczeniom czy też niedopowiedzeniom i nie kojarzyły naszego kraju z faktami które nie miały miejsca lub zostały niefortunnie przeinaczone. Pan Poseł zwrócił uwagę młodzieży, również na fakt iż niezwykle ważne jest aby młody człowiek miał własne oceny sytuacji i potrafił samodzielnie wartościować informacje które posiada. W kwestii przedsiębiorczości Pan Poseł podkreślił, że ,,Profesje i zdolności wyuczone w szkołach trzeba całe życie pielęgnować, ale też przez całe życie rozwijać, aby dostosować je do ciągle zmieniających się potrzeb rynku.’’

Jako kolejna głos zabrała Pani Aleksandra Mrugał – Stowarzyszenie “Twój Potencjał” która zwróciła uwagę słuchaczy na wiele problemów które dotyka społeczeństwo i w których rozwiązywaniu pomaga organizacja którą panie kierują. ,,Jeśli sektor publiczny, sektor społeczny i sektor prywatny będą razem współpracować, szanse na rozwój regionów znacząco wzrosną’’

Wypowiedź poprzedniczki uzupełniła Pani Marzena Lechwar reprezentująca Ośrodek Psychoterapii w Jaśle i która zwróciła uwagę, na to, że warto marzyć, warto mieć cele, ale przede wszystkim warto szukać inspirujących ludzi, którzy staną się dla nas impulsem do dalszego rozwoju.

Głos podsumowujący w debacie zabrał Pan Jacek Gogola, Prezes Zarządu Lotos Infrastruktura S.A., który skupił się na przedstawieniu perspektywy przedsiębiorcy na potrzeby i wyzwania obecnego świata. Zwrócił uwagę, że firma oczywiście jest nastawiona na zysk, nie można jej jednak budować na niezdrowym kapitalizmie, na pierwszym miejscu muszą stać ludzie, o których pracodawca musi dbać. ,,Pracodawca to nie jest wyłącznie osoba która wydaje polecenia, kontroluje i nadzoruje, szefem jest osoba która potrafi budować odpowiednie relacje.’’ Podsumowując, Pan Prezes podkreślił, że firmy potrzebują wysoko wykwalifikowanych pracowników, a taki pracownik musi być adekwatnie wynagradzany za swoją pracę.

Obserwuj nas, aby niczego nie przegapić!

Organizator | Fundacja Misji Obywatelskiej
Projekt | Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.