Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Powiatu Jarosławskiego?

Miejscowość i data: Jarosław, 08.12.2022 r.

Uczestnicy:

  • Stanisław Kłopot – Starosta Powiatu Jarosławskiego
  • Marcin Zaborniak – Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia
  • Piotr Kaplita – Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu
  • Bartłomiej Trojniak – Wydawnictwo PAPIRUS Jarosław
  • Marcin Jaworski – działacz społeczny, nauczyciel, propagator sportu, przyjaciel młodzieży

Jako pierwszy głos zabrał Pan Stanisław Kłopot – Starosta Powiatu Jarosławskiego który podkreślił iż w ostatnich latach ludność Powiatu Jarosławskiego przekroczyła ponad 120 tysięcy osób. Pan Starosta zwrócił uwagę na dwa aspekty które dominują w powiecie jest to turystyka, bliskość Bieszczad, rolnictwo, wykorzystujące wysokiej klasy gleby a także przemysł, między innymi, hutę szkła, zakłady cukiernicze. W dalszej części wypowiedzi uwaga słuchaczy została zwrócona na ilość szkół w powiecie a także jakość ich kształcenia i to, że z tego powodu wielu młodych ludzi odwiedza Jarosław aby podjąć naukę w szkołach średnich. ,,Zadaniem każdego samorządu jest tak przystosować przestrzeń do życia aby młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać w poszukiwaniu pracy, a ci którzy wyjechali, aby z chęcią wracali w rodzinne strony.’’ Pan Starosta sparafrazował również słowa Józefa Piłsudskiego : ,,Naród który nie widzi swojej przeszłości, nie zasługuje na przyszłość.’’

Kolejnym rozmówcą był Pan Marcin Zaborniak – przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, zwrócił uwagę, że organizacja którą reprezentuje jest jedną z najstarszych działających nadal w regionie. Podkreślił również znaczenie Festiwalu Muzyki Dawnej w Jarosławiu na który rok do roku zjeżdżają artyści oraz słuchacze nie tylko z Polski ale również z całego świata.

Pan Bartłomiej Trojniak – Wydawnictwo PAPIRUS Jarosław zwrócił uwagę na niepewną sytuację na rynku, na często zmieniające się ceny, czego pewnymi przyczynami była pandemia Covid-19 a także trwająca wojna za wschodnią granicą.

Z kolei Pan Piotr Kaplita – Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu, przybliżył historię działalności organizacji w której działa w głównej mierze zwracając uwagę na koncert organizowany co roku Festiwal Muzyki Dawnej który organizowany jest przeszło od 30 lat. Pieśń Naszych Korzeni, który z roku na rok gromadzi coraz to większe rzesze uczestników lokalnych ale przede wszystkich z dalszych regionów podkarpacia i Polski a nawet i świata. Podkreślił również, że jednym z ważniejszych aspektów opracowywanej strategii rozwoju w danym regionie powinna być kultura. 

Głos niejako podsumowujący w debacie zabrał Pan Marcin Jaworski – działacz społeczny, nauczyciel, propagator sportu, zwrócił on uwagę na zasoby kadrowe w kwestii szkolenia młodzieży Jarosławia w zakresie sportu, którymi są prawdziwi pasjonaci między innymi z zakresu, gier zespołowych, łucznictwa, pływania. W dalszej kolejności Pan Marcin zwrócił uwagę na problemy, nie tylko młodzieży ale już całego społeczeństwa w kwestii przywiązania do urządzeń mobilnych co poniekąd skutkuje aktywnością w uprawianiu różnego rodzaju sportu a także osłabia relacje między ludźmi, wpływa na nie negatywnie. Wypowiedź została zakończona słowami: ,,Życie nie jest drogą na wprost, jest skomplikowane, ma wiele zakrętów, żeby dojść do celu trzeba się czasem potknąć, albo odnaleźć odpowiednie wzory do naśladowania’’. 

Na koniec debaty pojawiło się sporo głosów podsumowujących debatę ze strony zarówno młodzieży jak i osób starszych, osoby te zwracały uwagę nie tylko na obecny stan faktyczny ale również na przyszłe potrzeby miasta a także powiatu w którym mieszkają.

W spotkaniu udział wzięło kilkadziesiąt osób. Bardzo ważny był dla nas udział zarówno licznie obecnej młodzieży, jak i osób starszych. W efekcie powstała międzypokoleniowa platforma wymiana myśli, poglądów i doświadczeń.

 

Obserwuj nas, aby niczego nie przegapić!

Organizator | Fundacja Misji Obywatelskiej
Projekt | Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.