Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Powiatu Dębickiego?

Miejscowość i data: Dębica, 06.12.2022 r.

Uczestnicy: 

  • Piotr Chęciek – Starosta Powiatu Dębickiego
  • Paweł Ciszczoń – Ambasador Unijnego Dialogu Młodzieżowego Województwa Podkarpackiego, Radny Gmina Jodłowa, OSP KSRG Jodłowa
  • Daniel Machala – “Euro-Mont” Firma Handlowo-Usługowa Daniel Machala
  • Michał Kipa – I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy

Debatę rozpoczął Starosta Powiatu Dębickiego, Pan Piotr Chęciek który wprowadził słuchaczy do tematu. Z uwagi na to, że głównymi odbiorcami zasiadającym na sali była młodzież, debata była szczególnie skierowana w jej stronę. Pan Starosta przedstawił istotę działalności społecznej, na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i zalety płynące z tego zaangażowania w krótkim jak i długim terminie. Jako przykładem posłużył się Klubem Sportowym Wisłoka Dębica, którego początki sięgają 1908 roku i który nadal kształci i pozwala rozwijać się młodym piłkarzom, a wszystko to dzięki grupie osób które lata temu postanowiły sformalizować swoje spotkania i rozgrywki piłkarskie. W dalszej części wypowiedzi, zostały poruszone zadania powiatu oraz sposób w jaki funkcjonuje, największy nacisk został jednak położony na infrastrukturę, która jest jednym z najważniejszych aspektów które wspomagają rozwój regionu, zostały poruszone również kwestie inwestycji i projektów które zostały zrealizowane na przestrzeni ostatnich lat takie jak Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy, czy też bardzo istotny most w miejscowości Straszęcin. Jednocześnie została poruszona kwestia potrzeby zorganizowania miejsca w którym młodzież w czasie wolnym mogłaby się spokojnie spotkać i spędzić czas w miłej atmosferze, w szczególności w miesiącach jesiennych i zimowych. Pan Starosta zwrócił również uwagę na problem stopniowej utraty mieszkańców przez powiat.

Jako kolejny, głos zabrał Pan Paweł Ciszczoń – Ambasador Unijnego Dialogu Młodzieżowego Województwa Podkarpackiego, Radny Gminy Jodłowa, który zwrócił uwagę na przeszłość i początki angażowania młodzieży w działalność społeczną. ,,Niespełna 10 lat temu, kiedy sam byłem uczniem, nikt młodych ludzi o nic nie pytał, o to jakie mieliśmy pomysły na przyszłość naszej gminy, sołectwa.’’ Pan Radny zwrócił również uwagę na fakt iż w obecnych czasach ma miejsce o wiele więcej wydarzeń, możliwości do spotkania, debaty, przedstawienia swoich oczekiwań i wizji na przyszłość otoczenia, głos młodych ludzi staje się coraz bardziej słyszalny a co bardziej istotne coraz częściej zostaje on uwzględniony w planach na przyszłość. Jedną z takich możliwości można było wykorzystać podczas ogólnopolskich konsultacji Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia, kiedy to w całym kraju były organizowane spotkania z młodzieżą która przedstawiła swoje pomysły na wygląd kraju. 

Pan Daniel Machala – “Euro-Mont” Firma Handlowo-Usługowa Daniel Machala, przekonywał słuchaczy, że nie ma potrzeby opuszczać kraju, żeby żyć godnie i dostatnio. ,,Idźcie w świat, zdobądźcie wykształcenie, zdobądźcie doświadczenie i wracajcie w rodzinne strony’’. A na terenie Powiatu dębickiego powstaje coraz więcej oddziałów firm oraz zupełnie nowych przedsiębiorstw, które doceniły lokalizację i dostrzegły szansę na dogodne prowadzenie biznesu na przestrzeni lat, tym samym dając zatrudnienie wielu mieszkańcom.

Pan Michał Kipa – I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy, zyskał niejako głos podsumowujący. Podczas swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na trendy jakie panują w postrzeganiu powiatu przez ludzi młodych, większość z nich swoją przyszłość wiąże z opuszczeniem rodzinnych stron, możliwe, że na stałe. Jednym z argumentów był brak dostępu do edukacji wyższej w najbliższej okolicy co wiąże się z koniecznością wyjazdu co najmniej do Rzeszowa lub Krakowa. Natomiast jako pozytywne aspekty regionu zostały wymienione liczne ośrodki sportowe, a także dostępność do pomocy psychologicznej w każdej placówce edukacyjnej, na którą zapotrzebowanie zdecydowanie wzrosło po okresie pandemii Covid-19. Swą wypowiedź podsumował wartościowymi słowami skierowanymi do młodzieży: ,,Nie mamy prawa żądać, żeby było lepiej, nie mamy prawa narzekać, jeśli nie odzywamy się i nie mówimy co można byłoby poprawić’’.

Obserwuj nas, aby niczego nie przegapić!

Organizator | Fundacja Misji Obywatelskiej
Projekt | Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.