Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Powiatu Brzozowskiego?

Miejscowość i data: Brzozów, 09.09.2023 r.

Uczestnicy:

  • Adam Śnieżek – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Wiesław Marchel – Dyrektor – Członek Zarządu Powiatu Brzozowskiego,
  • Grzegorz Nieradka – Doradca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • Jerzy Ferdynand Adamski – Dyrektor Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie,
  • Urszula Dąbrowska-Huber.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Adam Śnieżek – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zwrócił on uwagę na problemy powiatu takie jak wysokie bezrobocie, niespełna 20% mieszkańców, a także opuszczenie rodzinnych stron przez ludzi młodych. Kolejno Pan Poseł wymienił faktyczne efekty jakie dla Powiatu brzozowskiego przyniósł program rządowy ,,Polski Ład’’, zwrócił uwagę na ciągłe dofinansowania i już 8 serię naboru projektów. Podkreślone zostało również istotne znaczenie trasy S19 dla regionu, a także perspektywa budowy linii kolejowej nr 122 która jest uznana uchwałą Rządu jako linia o znaczeniu państwowym. Co więcej, Pan Poseł podkreślił strategiczne znaczenie szpitala specjalistycznego w Brzozowie, jako jednego z większych ośrodków dających zatrudnienie w regionie, a także placówki onkologicznej która zdobyła znakomitą renomę i uznanie pacjentów i środowiska na przestrzeni lat.

Kolejnym mówcą był Pan Wiesław Marchel – Dyrektor – Członek Zarządu Powiatu Brzozowskiego, który zachęcał młodzież zasiadającą na widowni do angarzowania się w życie społeczne regionu a także docenienie tego co zbudowali dla nich ich przodkowie. Pan Dyrektor zwrócił również uwagę, że Podkarpacie jest najbezpieczniejszym województwem w Polsce, natomiast Powiat brzozowski jest najbezpieczniejszym powiatem w województwie podkarpackim. Imponująca jest również ilość zabytków i miejsc kultury w powiecie brzozowskim a także, dwa miejsca wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, które sprawiają, że powiat jest atrakcyjny turystycznie.

Jako kolejny głos zabrał Pan Grzegorz Nieradka – Doradca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który zwrócił uwagę, że na przestrzeni lat samorządy zaczęły się oddalać od społeczeństwa, ze względu na różnego typu procedury i biurokrację dlatego tak ważne jest promowanie społeczeństwa obywatelskiego, aby mieszkańcy zrozumieli, że mogą faktycznie ingerować w rozwój swoich małych ojczyzn.

Pan Jerzy Ferdynand Adamski – Dyrektor Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, również podkreślił istotną rolę szpitala powiatowego, przybliżył historię jego powstawania i obszary w których najprężniej się rozwija. Zostały również przywołane nazwiska najprężniej działających osób pochodzących z powiatu brzozowskiego takich jak sportowcy artyści a także inni, którzy odkrywają sławą nie tylko siebie ale również region.

Głosem podsumowującym w debacie była Pani Urszula Dąbrowska-Huber, kierownik USC w Brzozowie, została podniesiona kwestia edukacji i opuszczania rodzinnych stron przez młode osoby, natomiast jako najważniejszą rzecz został uznany późniejszy powrót w rodzinne strony, aby tam dalej rozwijać się i wspomagać rozwój gminy, powiatu województwa.

Pod koniec debaty pojawiły się również sporo głosów z publiczności, często zostały wspomniane lokalne kwestie ale i nie tylko. Podkreślona została istotna rola trasy S19 nie tylko dla Powiatu brzozowskiego ale także dla całego województwa, wymienione zostały nowe przedsięwzięcia i produkcja jaką ma zamiar realizować Polska Grupa Zbrojeniowa na terenie Województwa podkarpackiego, w powiecie sanockim. Warto by było aby przedstawiciele władzy podjęli próby przystosowania odpowiedniej przestrzeni pod firmy które mogłyby z biegiem lat realizować podobne inwestycje ale już w powiecie brzozowskim. Kolejno jedna z uczennic brzozowskiej szkoły średniej podniosła problem niewystarczającej komunikacji społecznej dostępnej dla mieszkańców powiatu. W dalszej kolejności jeden z uczniów przedstawił problem i potrzebę powstania placówek świadczących pomoc psychologiczną, w szczególności dla młodzieży która poprzez pandemię COVID 19 a obecnie wojnę za wschodnią granicą, może potrzebować pomocy i rozmowy. Na koniec poruszona została również kwestia dawnych planów wedle których Brzozów miał uzyskać miano miasta zdrojowego, uzdrowiska, rozmówcy podkreślili, że droga do tego nie jest zamknięta, a dzięki zaangażowaniu samorządu i społeczeństwa uda się odkryć nowe zakątki i zalety regionu a przede wszystkim przedstawić je turystom.

Obserwuj nas, aby niczego nie przegapić!

Organizator | Fundacja Misji Obywatelskiej
Projekt | Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.