Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Powiatu Bieszczadzkiego?

Miejscowość i data: Ustrzyki Dolne, 15.12.2023 r.

Uczestnicy:

  • Marek Andruch – Starosta Bieszczadzki,
  • Bogusław Pyzocha – Fundacja Bieszczadzka, 
  • Maria Romanów – Fundacja Bieszczadzka Aniołomania, 
  • Agnieszka Purgał – Restauracja “Piwniczka”.

 

Debatę rozpoczął Pan Marek Andruch – Starosta Powiatu Bieszczadzkiego, który zauważył, że największy rozwój Powiatu Bieszczadzkiego nastąpił kiedy w okolicy pojawiła się kolej, rozrósł wtedy przemysł naftowy a także drzewny. Pan Starosta z ubolewaniem zauważył, iż na terenie bieszczad bardzo trudno o znaczący rozwój rolnictwa, przede wszystkim z uwagi na fakt, że łatwiej jest wyprodukować i przetransportować żywność z innych części kraju, a na górzystych i kamienistych glebach jest to niezwykle utrudnione. 

Jako kolejna głos zabrała Pani Agnieszka Purgał – Restauracja “Piwniczka” która w pierwszej kolejności skupiła się  na przybliżeniu historii powstawania i działalności swojego przedsiębiorstwa, które funkcjonuje już od ponad 20 lat. Zwróciłą ona uwagę na problem branży turystycznej która może czerpać znaczniejsze zyski jedynie w trakcie miesięcy wakacyjnych, natomiast poza sezonem wysokim ilość turystów drastycznie spada, co powoduje znaczne problemy w kwestii bezproblemowego prowadzenia i rozwijania się przedsiębiorstw.

Pani Maria Romanów – Fundacja Bieszczadzka Aniołomania mówiła o prowadzonej przez siebie organizacji, historii jej powstania, a także podejmowanych projektach i aktywnościach jakimi stara się wspomagać, region. Pani Maria wspomniała również o potrzebie wzajemnego wspierania się przez organizacje, przedsiębiorstwa regionu, aby wspólnie trafiać z ciekawszą i bardziej interesującą ofertą do osób odwiedzających Bieszczady.

Głos podsumowujący w debacie zabrał Pan Bogusław Pyzocha, Fundacja Bieszczadzka który zwrócił uwagę na problem opuszczania przez młodzież rodzinnych stron i przenoszenia się do większych ośrodków miejskich w poszukiwaniu kierunków kształcenia, wymarzonej pracy i możliwości rozwoju. W dalszej kolejności Pan Bogusław skupił się na historii rozwoju politycznego i gospodarczego regionu, wspomniał o znaczeniu agroturystyki dla powiatu bieszczadzkiego a także zwrócił uwagę na przedsiębiorstwa funkcjonujące dawniej na w regionie, przykładowo Igloopol.