Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Krosna?

Miejscowość i data: Krosno, 17.11.2023 r.

Uczestnicy:

  • Profesor Zbigniew Barabasz – rektor PANS w Krośnie
  • Piotr Przytocki – prezydent miasta krosna
  • Adam Charzewski

 

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Pan Piotr Przytocki – prezydent miasta krosna który skupił się na przedstawieniu historii regionu, począwszy od czasów w których miasto było siedzibą wojewody. Podkreślił również wiele osiągnięć samorządu na tle innych miejscowości w całej polsce dla których miasto Krosno jest przykładem do naśladowania w kwestiach pewnych rozwiązań. Wypowiedź skupiła się również na walorach turystycznych jakie miasto przede wszystkim wykreowało i czym z roku na rok przyciąga spore rzesze turystów, wyłącznie ,,Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie odwiedza rocznie około 50 tysięcy odwiedzających. Pan Prezydent podkreślił również niezwykle istotną rolę Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie która stała się pewnego rodzaju przywilejem dla miasta i która sprzyja rozwojowi regionu oraz kształceniu się młodzieży powiatu. Co warte zaznaczenia, obecnie w Krośnie działa ponad 6 tysięcy małych firm które wspierają PKB miasta a ich działalność współgra z niskim bezrobociem w regionie. Założona przez Ignacego Łukasiewicza spółka naftowa  realnie zmienia rzeczywistość ludzi zamieszkujących okoliczne tereny, ,,zmieniła rzeczywistość nędzy galicyjskiej w dobrobyt i normalność’’

Kolejnym mówcą był Pan Profesor Zbigniew Barabasz – Rektor PANS w Krośnie, który swoją wypowiedź skupił na przybliżeniu słuchaczom historii placówki którą kieruje i która funkcjonuje już od 25 lat w mieście. Pan Profesor zwrócił również uwagę, że uczelnie wyższe powodują wzrost gospodarczy i rozwój regionów, miast w których się znajdują. W dalszej kolejności została przedstawiona oferta uczelni dla przyszłych studentów, kierunki kształcenia, a także olbrzymia potrzeba pozostawania młodych ludzi w rodzinnych miejscowościach, co wpływa na ich dynamiczny rozwój. 

Z kolei perspektywę przedsiębiorcy przedstawił Pan Adam Charzewski którego firma między innymi opiekuje się Centrum Konferencyjno-Bankietowym Szklane Lniane, nawiązał on do słów przedmówcy Pana Rektora między innymi o tym, że sam jest absolwentem PANS i że niezwykle ważne jest aby jako młody człowiek wiązać swoją przyszłość z rodzinnym miastem. Pan Charzewski zwrócił uwagę na potrzebę aby umieć odnaleźć się w krótkim okresie czasu w nowych realiach, w nowych rzeczywistościach, aby potrafić się dostosowywać do zmieniającego się świata, rynku pracy.