Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Gminy Raniżów?

Miejscowość i data: Raniżów, 21.12.2022 r.

Uczestnicy: 

  • Bronisław Stec – Wójt Gminy Raniżów w latach 1990-1995,
  • Ryszard Samojedny – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Raniżów,
  • Maria Warzocha – Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Raniżowie,
  • Jakub Jaskot – Prezes KS Raniżovia Raniżów,
  • Dariusz Sobolewski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Raniżowie

Pierwszą osobą która zabrała głos podczas debaty był Pan Bronisław Stec były Wójt Gminy Raniżów w latach 1990-1995, który w pierwszej kolejności zaczął od przybliżenia historii gminy a przede wszystkim historię miejscowego samorządu, kolejnych wójtów. Zwrócił uwagę na rozwój w tym czasie, inwestycje w infrastrukturę, kanalizacyjną, gazową, wodną, uzbrajanie nieruchomości pod przyszłe inwestycje. Pan wójt zwrócił uwagę na to, że obywatele muszą wymagać od wójtów, od radnych, od swoich przedstawicieli, realizowania obietnic które złożyli w trakcie ubiegania się o stanowiska.

Kolejną osobą która zabrała głos w debacie był Pan Ryszard Samojedny, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Raniżów, podkreślił problem opuszczania rodzinnych miejscowości przez osoby młode w poszukiwaniu odpowiadających im kierunków studiów i wymarzonych miejsc pracy, co niestety sprzyja wyludnianiu się miejscowości, ponieważ zazwyczaj wspomniane osoby nie wracają na stałe do domów i wybierają mieszkanie w większych miastach. Problemem Gminy Raniżów a także wielu innych gmin i powiatów na podkarpaciu jest starzejące się społeczeństwo. Z tego powodu w Gminie Raniżów zostały w ostatnim czasie zlikwidowane aż dwie szkoły podstawowe. 

Jako kolejna głos zabrała Pani Maria Warzocha – Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Raniżowie która przybliżyła historię i strukturę organizacji oraz podejmowane działania na przestrzeni lat kiedy instytucja działała. Pani Prezes przybliżyła proces powstawania i modernizacji sklepów spółdzielczych, delikatesów w których można odnaleźć ,,wspaniałe’’ pieczywo wypiekane z naturalnych składników przez lokalne piekarnie. 

Pan Jakub Jaskot, Prezes KS Raniżovia Raniżów, skupił się przede wszystkim na przedstawieniu historii działalności klubu, jego pierwsze zwycięstwa i porażki. Pan Prezes zwrócił uwagę na bardzo częste wybieranie przez młodzież z gminy innych klubów sportowych mimo, że oddalonych od miejsca zamieszkania. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być ich lepsze zaopatrzenie które może przekładać się na zdobyte umiejętności przez zawodników. 

Ostatnim mówcą był Pan Dariusz Sobolewski Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Raniżowie który również skupił się na przedstawieniu szerokiej działalności organizacji którą zarządza. Pan Dyrektor starał się przekonać słuchaczy, że w działaniu, nie są najważniejsze finanse, najistotniejsza jest idea i pomysł w które możemy zaangażować inne osoby które pomogą nam w organizacji.

 

 

Obserwuj nas, aby niczego nie przegapić!

Organizator | Fundacja Misji Obywatelskiej
Projekt | Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.