Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Gminy Przeworsk?

Miejscowość i data: Przeworsk, 19.12.2023 r.

Uczestnicy:

  • Daniel Krawiec – Wójt Gminy Przeworsk,
  • Agnieszka Bukowa-Jedynak – Przewodnicząca Rady Powiatu Przeworskiego,
  • Sabina Południak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Przeworsk,
  • przedstawiciele KGW z terenu gminy,
  • przedstawiciele OSP z terenu gminy,
  • studenci Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku.

 

Jako pierwszy głos zabrał Pan Daniel Krawiec – Wójt Gminy Przeworsk, który pokrótce przedstawił ostatnie osiągnięcia gminy a także historię jej rozwoju. Zwrócił uwagę na przyszłe potencjalne perspektywy rozwoju, sama gmina mogłaby stać się w przyszłości zapleczem z którego łatwiej mogłaby popłynąć pomoc do odbudowy zniszczonego Państwa Ukraińskiego. Podkreślił strategiczne drogi które sprzyjają rozwojowi gospodarczemu gminy i przysparzają potencjalne nowe inwestycje, przyciągają nowe firmy. W dalszej części wypowiedzi, Pan Wójt skupił się na przybliżeniu oferty turystycznej Gminy a także wybranych zabytków. 

Pani Agnieszka Bukowa-Jedynak – Przewodnicząca Rady Powiatu Przeworskiego, skupiła się na przybliżeniu struktury gminy, przedstawieniu ostatnich działań i projektów podejmowanych przez jej władze, kolejne inwestycje modernizujące obecne zasoby ale i nowe przedsięwzięcia takie jak boiska wielofunkcyjne, w dalszym ciągu przewidywane są kolejne inwestycje modernizujące wodociągi a także kanalizację. W przyszłości przewidywana jest również inwestycja w punkt selektywnej zbiórki odpadów. 

Pani Sabina Południak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Przeworsk, przedstawiła profil działalności placówki którą kieruje, skupia się ona na zarządzaniu placówkami edukacyjnymi na terenie gminy. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na wyposażenie placówek które jest dużym atutem naszych szkół, są bardzo dobrze wyposażone w różnego rodzaju pomoce interaktywne, takie jak tablice multimedialne, dzięki którym uczniowie mogą kształcić się w sposób nowoczesny i im dobrze znany. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na to, że w ostatnim czasie w gminie jak i w powiecie powstają coraz to nowsze organizacje pozarządowe, zrzeszające wielu członków, takie jak Koła Gospodyń i wiele podobnych stowarzyszeń. 

W dalszej części debaty z racji na wielu członków zostały zadane pytania ogólne na które każdy z uczestników a dokładnie przedstawiciele KGW z terenu gminy, przedstawiciele OSP z terenu gminy oraz studenci Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku mógł odpowiedzieć, przekazać swoje własne pomysły na rozwój regionu, potrzeby i usprawnienia jakie zauważyli. Debata pozwoliła mieszkańcom na przedstawienie swoich perspektyw na kształtowanie, tak ważnej dla nich społeczności lokalnej, Małej Ojczyzny.