Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Gminy Lubaczów?

Miejscowość i data: Załuże, 09.02.2023 r.

Uczestnicy:

  • Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów,
  • Agnieszka Czyrny – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lubaczów oraz reprezentantka organizacji społecznych działających na terenie lokalnego samorządu (OSP),
  • Tomasz Hawrylak – właściciel firmy Instal Center i prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców “Lubaczowskie Forum Biznesu”

Debatę rozpoczął Pan Wiesław Kapel Wójt Gminy Lubaczów, który starał się podkreślić rolę społeczeństwa obywatelskiego i działalności mieszkańców na rzecz ich Małych Ojczyzn. W dalszej kolejności Pan Wójt skupił się na przybliżeniu słuchaczom historii Gminy, jej rozwoju na przestrzeni lat. Sama gmina w porównaniu z innymi gminami wiejskimi podkarpacia jest stosunkowo duża. Składa się na nią 23 miejscowości, do tego wiele przysiółków, a zamieszkuje ją około 10 tysięcy mieszkańców. Pan Wójt zwrócił również uwagę, że codzienność w Gminie uległa znaczącej zmianie po 24 lutego 2022 roku, od czasu agresji rosyjskiej na terytorium Ukrainy, przede wszystkim znacząco zmniejszył się ruch turystyczny w regionie. ,,Obszary przygraniczne na nowo muszą odnaleźć ścieżkę względem której będą się rozwijać, tak jak dawniej spory nacisk kładliśmy na rozwój turystyczny, tak na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy jest on dość utrudniony.’’ Została również zwrócona uwaga na fakt iż w kwestiach podnoszących pomoc Państwu Ukraińskiemu w odbudowie po wojnie większość inwestycji i innych działań opiera się w pierwszej kolejności o aglomeracje rzeszowską, a przykładowe rejony ościenne raczej są pomijane, mimo bliskości logistycznej i faktycznej oferty ze strony przykładowo Gminy Lubaczów. Pan Wójt podsumował niejako debatę słowami ,,Mam nadzieję, że pomysły młodzieży uda się w odpowiedni sposób połączyć z tradycją i historią, aby samorząd mógł sukcesywnie się rozwijać zgodnie z marzeniami jego mieszkańców.”

Pani Agnieszka Czyrny Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lubaczów oraz reprezentantka organizacji społecznych działających na terenie lokalnego samorządu (OSP), skupiła się na przybliżeniu działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Stwierdziła, że na przestrzeni lat nastąpiła profesjonalizacja działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wyposażenie, a także doświadczenie członków w pewnym stopniu da się przyrównać nawet do jednostek Państwowych. Pani Agnieszka Czyrny podkreśliła, że młodzież angażująca się w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych uczy się odpowiedzialności za całą jednostkę, ale także za lokalne społeczeństwo.

Głos niejako podsumowujący w debacie zabrał Pan Tomasz Hawrylak właściciel firmy Instal Center i prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców “Lubaczowskie Forum Biznesu”, który starał się przedstawić perspektywę przedsiębiorców w szczególności z terenu Gminy Lubaczów, ich codzienne problemy, starania o przyszły rozwój, a także przybliżył strukturę działalności stowarzyszenia w którym działa. Pan Tomasz Hawrylak zwrócił uwagę na brak, ale przede wszystkim zapotrzebowanie młodzieży na terenach mniej zaludnionych (w szczególności gmin wiejskich i miejsko wiejskich) na brak różnego rodzaju inkubatorów przedsiębiorczości, miejsc w których młodzi ludzie mieliby możliwość rozwijać swoje pasje a tym samym w przyszłości może przekuwać je w biznes i zdobyć podstawy do jego prowadzenia. ,,Mówiąc o przyszłości Podkarpacia, Gminy Lubaczów mam na myśli jedno – przyszłość to młodzież.’’ ,,Zadaniem samorządów, przedsiębiorców, stowarzyszeń jest przygotowanie płaszczyzny, aby młodzież, w którą musimy inwestować, miała w przyszłości lepiej i radziła sobie jeszcze lepiej niż my.”

 

Obserwuj nas, aby niczego nie przegapić!

Organizator | Fundacja Misji Obywatelskiej
Projekt | Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.