Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Gminy Leżajsk?

Miejscowość i data: Giedlarowa, 15.12.2022 r.

Uczestnicy: 

  • Krzysztof Sobejko – Wójt Gminy Leżajsk,
  • Magdalena Niemczyk – Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”,
  • Zofia Woś – KGW Brzóza Królewska – Zespół “Brzozoki”,
  • Wiesław Dąbek – Szkółka Roślin Ozdobnych Dąbek.

Pierwszą osobą która zabrała głos w debacie był Pan Krzysztof Sobejko – Wójt Gminy Leżajsk. Skupił się on w pierwszej kolejności na przybliżeniu historii gminy, przedstawieniu jej możliwości gospodarczych, przybliżył także ilość mieszkańców (około 20 tysięcy osób, zamieszkujące 13 miejscowości), a także opowiedział o ciągle rozwijającym się parku przemysłowym na terenie gminy. Pan Wójt nie krył zadowolenia z faktu, iż przedsiębiorstwa niemalże z całej polski doceniają Gminę Leżajsk i podejmują na terenie jej parku przemysłowego kolejne, niezwykle istotne inwestycje. W dalszej kolejności Pan Wójt podkreślił nie tylko potrzebę ale również przydatność dotacji w szczególności Rządowych które wspomagały realizację wielu projektów na terenie Gminy Leżajsk.

Kolejną osobą która zabrała głos w dyskusji była Pani Magdalena Niemczyk – reprezentująca Lokalną Grupą Działania – Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”, starała się ona przybliżyć obszar działania i przedsięwzięcia jakich podejmowała się organizacja którą reprezentuje. 

Jako kolejna głos zabrała Pani Zofia Woś – KGW Brzóza Królewska – Zespół “Brzozoki”, przybliżając słuchaczom nieco formę działalności a także liczne przedsięwzięcia jakich podejmuje się reprezentowane przez Panią Zofię Koło Gospodyń Wiejskich. Pani Zofia opowiadając o swoich początkach działalności społecznej a także jej znajomych stwierdziła, że ,,Do działalności na rzecz społeczeństwa potrzeba niezwykle wiele chęci i serca’’.

Głos niejako podsumowujący zabrał Pan Wiesław Dąbek – Szkółka Roślin Ozdobnych Dąbek, który w pierwszej kolejności zwrócił uwagę publiczności na niezwykle dobrą i przystępną dla mieszkańców infrastrukturę ze szczególnym wskazaniem na dorogi. Istotne i warte podkreślenia jest również tworzenie przez gminę potrzebnych miejsc przeznaczonych stricte dla przedsiębiorstw i przemysłu w których mogą rozwijać się małe i duże firmy. W odniesieniu do konfliktu na wschodzie Pan Wiesław Dąbek stwierdził, że wielu przedsiębiorców, nie zwracając uwagi na swoje własne problemy finansowe czy inne, włączyło się czynnie w pomoc na rzecz Ukrainy. ,,Kiedy przychodzi wojna nie patrzy się na siebie, własny biznes, tylko na matki i dzieci które musiały opuszczać swoich mężów i domy w poszukiwaniu bezpieczniejszego miejsca.’’

 

Obserwuj nas, aby niczego nie przegapić!

Organizator | Fundacja Misji Obywatelskiej
Projekt | Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.