Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Gminy Bukowsko?

Miejscowość i data: Bukowsko, 27.11.2022 r.

Uczestnicy:

  • Marek Bańkowski – Wójt Gminy Bukowsko
  • Robert Pieszczoch – Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale / Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego
  • Maciej Opiłowski – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Joanna Niemiec-Hnat – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku

Na pierwsze pytanie moderatora odpowiedział Pan Marek Bańkowski – Wójt Gminy Bukowsko, który skupił się na krótkim przybliżeniu historii gminy, poszczególnych miejscowości, sposobu w jaki powstawała i jak zmieniały się jej władze. Kolejno zwrócił uwagę na predyspozycje społeczne i gospodarcze gminy, Pan Wójt podkreślił, że w gminie funkcjonuje rozwinięte rolnictwo a przede wszystkim produkowane są znaczne ilości mleka, bardzo podobnie sprawa ma się z przemysłem drzewnym. ,,Mieszkańcy Gminy Bukowsko stanowią znaczącą siłę Powiatu Sanockiego’’. W dalszej części rozmowy Pan Wójt wymieniał obszary dalszego rozwoju, takie jak przyłączenie reszty mieszkańców do systemu wodociągów i kanalizacji. Podniesiony został również temat współpracy międzynarodowej pomiędzy Gminą Bukowsko a czterema partnerami ze Słowacji wraz z którymi zostało zrealizowane już kilka projektów, dzięki czemu jesteśmy świadkami zacieśniania się więzi Polsko-Słowackich.

Pan Robert Pieszczoch – Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale / Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego, wspomniał o bardzo dobrej współpracy na linii Gmina – Powiat. To co wydarzyło się w gminie na przestrzeni ostatnich lat był to bardzo dobry czas i na pewno nie był to czas stracony, komentuje Pan Dyrektor i zapowiada kolejne inwestycje i projekty jakie podjęła Rada Gminy wraz z Wójtem. Następnie został poruszony temat rolnictwa w Gminie Bukowsko, które jest na bardzo wysokim poziomie, cechuje się bardzo rozwiniętymi gospodarstwami posiadającymi bardzo dobry coraz to nowocześniejszy sprzęt. Wbrew powszechnym trendom zauważalnym w innych regionach, w Gminie Bukowsko nie obserwuje się rezygnacji z rolnictwa, co więcej zaczyna brakować ziemi pod uprawę i istnieje wielu rolników którzy mogliby i chcieliby uprawiać o wiele więcej hektarów ziemi. W kolejnej części rozmowy Pan Dyrektor wspomniał o olbrzymim rozwoju regiony jak i samego województwa, zwrócił uwagę na infrastrukturę która połączyła Rzeszów z Warszawą, Krakowem i innymi miastami, tym samym skracając czas dojazdu nawet o kilka godzin.

Jako kolejna, głos zabrała Pani Joanna Niemiec-Hnat – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku, która przedstawiła historię działalności stowarzyszenia którym kieruje oraz projekty i perspektywy które będą realizowane w przyszłości. Ważną kwestią działalności Towarzystwa jest zaangażowanie we własną działalność mieszkańców gminy którzy chętnie pomagają w organizowaniu różnego rodzaju wydarzeń i tym samym czują większą odpowiedzialność a także chęć uczestnictwa i tworzenia nowych przedsięwzięć w przyszłości. Co należy podkreślić wiele z tych projektów nie udało by się zrealizować bez odpowiedniego a przede wszystkim skutecznego ubiegania się o środki na ich realizację.

Głosem podsumowującym w dyskusji był Pan Maciej Opiłowski – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który zwrócił uwagę na wkład i zaangażowanie władz Gminy w działalność na rzecz pozyskania środków na rozwój i inwestycje w regionie. Kolejno przedstawił programy przede wszystkim Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansujące różnego rodzaju przedsięwzięcia, a przede wszystkim zwrócił uwagę na to, że jeżeli powstaje pewien pomysł trzeba napisać wniosek, środki na finansowanie przedsięwzięć nie pojawią się jeśli nikt o nie nie będzie aplikował.

Obserwuj nas, aby niczego nie przegapić!

Organizator | Fundacja Misji Obywatelskiej
Projekt | Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.