Podkarpackie Rozmowy. Dlaczego potrzebny jest dialog obywatelski?

Miejscowość i data: Rzeszów, 07.12.2022 r.

Uczestnicy:

  • dr Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
  • Sabina Południak – Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego / Stowarzyszenie Akademia Innowacji Społecznych
  • Adwokat Kamila Korab 
  • Dominik Boratyn – Instytut Nauk o Polityce UR
  • Waldemar Ruszel – Instytut Kariery, Przedsiębiorczości i Rozwoju, Biznes System, Stowarzyszenie EWPM

Pan Dominik Boratyn – Instytut Nauk o Polityce UR jako pierwszy rozpoczął dyskusję, wspomniał przede wszystkim o realizowanych wcześniej projektach w których brał udział, a także poruszył kwestie Rad Młodzieżowych które z biegiem lat są coraz bardziej dostrzegalne i powstają coraz częściej, niestety większość z nich nadal nie funkcjonuje poprawnie lub funkcjonuje sporadycznie, powstaje przez to wrażenie, że młodzieżowe rady w pełni jeszcze nie rozwinęły skrzydeł i nie pokazały swoich możliwości do działania, w szczególności jeśli przyglądamy się w tym przypadku Województwu podkarpackiemu. 

Z kolei Pani Adwokat Kamila Korab zwróciła uwagę na to, że różnego rodzaju organizacje otaczają nas zewsząd i mimo, że na pierwszy rzut oka nie każdy jest w stanie je zauważyć i rozpoznać w pewnym stopniu oddziałują na nasze życie, czy jest to Szlachetna Paczka, Caritas, czy Czerwony Krzyż lub zupełnie inne stowarzyszenie. W dalszej części swojej wypowiedzi Pani Adwokat przywołała możliwie najbardziej przystępną różnicę pomiędzy stowarzyszeniem które przede wszystkim zrzesza ludzi a fundacją która ma określony majątek. W dalszej części rozmowy został przedstawiony proces zakładania przykładowej organizacji.

Niejako głos podsumowujący zabrała Pani dr Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, która została zapytana o to w jaki sposób organizacje pozarządowe włączyły się w pomoc przy organizacji i relokacji osób uciekających przed wojną po 24 lutego 2022 roku. Pani Doktor w pierwszej kolejności przedstawiła działania podjęte przez administrację rządową na rzecz uspokojenia sytuacji w początkowych dniach wojny, działalność punktów recepcyjnych a także dalszą drogę relokacji uchodźców. ,,Sprawne działanie w zakresie przyjęcia i udzielenia pomocy Ukraińskim uchodźcom traktuję jako ogromny sukces Polski i Podkarpacia’’. W dalszej części wypowiedzi Pani Doktor zwróciła uwagę na olbrzymią pomoc jaką zaoferowały organizacje pozarządowe, była to między innymi pomoc w tłumaczeniu dokumentów, wsparcie psychologiczne, przygotowywanie posiłków, czy pomoc w relokacji i przygotowanie przestrzeni dla kolejnych napływających osób. ,,Fakt, że napływ uchodźców w początkowych dniach wojny odbył się bezpiecznie, sprawnie i nikomu nie stała się krzywda zawdzięczamy wspólnemu działaniu organizacji pozarządowych, służb, samorządów i administracji państwa.’’

Obserwuj nas, aby niczego nie przegapić!

Organizator | Fundacja Misji Obywatelskiej
Projekt | Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.