O historii, roli i misji funkcjonowania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, kondycji organizacji pozarządowych na Podkarpaciu na tle pozostałych regionów kraju, współpracy międzysektorowej, szansach i wyzwaniach NGO na przyszłość mówiła w ramach cyklu wywiadów o przyszłości Podkarpacia sekretarz Akademia Innowacji Społecznych.

Autorami podcastu są Sabina Południak i Adam Poręba.