Funkcjonariusze z Grupy Antykonfliktowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wzięli udział w szkoleniu z zakresu komunikacji międzykulturowej. Szkolenia zostały zorganizowane przez Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka komendy wojewódzkiej we współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM).

Szkolenia z Komunikacji Międzykulturowej

W dniach 28 i 29 maja br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyły się dwa szkolenia skierowane do członków grupy antykonfliktowej. Spotkania miały na celu zwiększenie kompetencji funkcjonariuszy w zakresie komunikacji z osobami z różnych kręgów kulturowych.

Cele i Treści Szkolenia

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się, jak różnice kulturowe mogą wpływać na komunikację, jak budować zaufanie i porozumienie z różnymi grupami społecznymi oraz poznali techniki niezbędne do skutecznej interakcji międzykulturowej. Szkolenia prowadziła Anna Kawalska, doświadczona psycholożka międzykulturowa i trenerka umiejętności psychologicznych oraz kompetencji międzykulturowych.

Współpraca z IOM

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) jest organizacją międzyrządową i agendą ONZ ds. migracji, której Polska jest członkiem od 1992 roku. Biuro Krajowe IOM Polska od lat współpracuje z instytucjami państwowymi, samorządami i pracodawcami. Organizacja prowadzi działania informacyjne, szkolenia oraz udziela bezpośredniego wsparcia osobom z doświadczeniem migracyjnym, w tym obywatelom polskim.

Podsumowanie

Szkolenia z zakresu komunikacji międzykulturowej były ważnym krokiem w podnoszeniu kompetencji podkarpackich funkcjonariuszy. Dzięki współpracy z IOM, policjanci z Grupy Antykonfliktowej zyskali nowe umiejętności, które pomogą im lepiej reagować na potrzeby społeczności wielokulturowych.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Podkarpacka Policja

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego