Do urzędów skarbowych podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wpłynęło ponad 1,1 mln zeznań PIT za 2023 r., z czego 94% w formie elektronicznej.

Najwięcej elektronicznych zeznań rocznych za 2023 r. złożonych zostało na formularzu PIT-37, który  składanym w szczególności, gdy uzyskaliśmy przychody ze stosunku pracy, emerytury lub renty krajowej albo z działalności wykonywanej osobiście. Takich formularzy wpłynęło do podkarpackich urzędów skarbowych ponad 820 tys., z czego 70 % za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.

Z kolei na formularzu PIT-36, składanym m.in. przy prowadzeniu działalności gospodarczej na zasadach ogólnych lub w przypadku otrzymywania emerytury lub renty zagranicznej, wpłynęło drogą elektroniczną ponad 110 tys. zeznań za 2023 r., z czego w usłudze Twój e-PIT ponad 12 tys.

Zeznań PIT-36L w formie elektronicznej za 2023 r. złożono prawie 20 tys., w tym ponad 98% w wersji elektronicznej. Takie formularze składają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zdecydowały się na opodatkowanie podatkiem liniowym.

Elektronicznych formularzy PIT-38 przeznaczonych do rozliczania przychodów/dochodów kapitałowych – m.in. ze zbycia papierów wartościowych, za 2023 r. wpłynęło 17 tys., z czego 77% za pomocą usługi Twój e- PIT.

Natomiast elektronicznych zeznań PIT-39, w których wykazuje się przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości wpłynęło za 2023 r. prawie 2 tys.

Podkarpaccy podatnicy złożyli również ponad 70 tys. deklaracji PIT-28 za 2023 r., z czego 14 tys. za pomocą usługi Twój e-PIT. Deklaracje PIT-28 składa się m.in. w przypadku osiągnięcia przychodów opodatkowanych w formie ryczałtu.

1,5% na OPP

Mamy kolejny rekord łącznej kwoty przekazanej przez podkarpackich podatników dla organizacji pożytku publicznego (OPP). W ramach 1,5% podatku dla OPP, łącznie w zeznaniach za 2023 r. zadeklarowanych zostało prawie 67 mln zł i jest to o 17 mln zł więcej w porównaniu do ubiegłego roku.

Przekazanie swojego wsparcia na OPP w rocznym rozliczeniu PIT za 2023 r. było bardzo proste. W usłudze Twój e-PIT podatnik miał automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1,5% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajdowała się nadal w wykazie organizacji mających prawo do otrzymania 1,5% podatku). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel został również zaproponowany w przygotowanym zeznaniu. Podatnik mógł łatwo zmienić zarówno dane dotyczące OPP, w tym nr KRS, jak również cel szczegółowy korzystając z sługi Twój e-PIT.

Wsparcie podatników w złożeniu zeznania rocznego PIT

Jak co roku pracownicy podkarpackich urzędów skarbowych aktywnie wspierali podatników podczas akcji składania rocznych zeznań podatkowych PIT. Poza bieżącą obsługą w urzędach skarbowych, organizowane były liczne spotkania i szkolenia dla różnych grup podatników. Podczas tych wydarzeń eksperci podkarpackiej KAS tłumaczyli m.in. jak złożyć zeznanie za pomocą usługi Twój e-PIT dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym. Tradycyjne już eksperci brali udział w dyżurach telefonicznych organizowanych we współpracy z podkarpackimi rozgłośniami radiowymi.

Dane według stanu na dzień 31 maja 2024 r. (mogą ulec zmianie).

Informacja prasowa oraz grafiki – Podkarpacka KAS