Pierwsze miasto w Polsce zasilane energią wodorową znajduje się na podkarpaciu

Bezpieczeństwo energetyczne w ostatnich latach jest jednym z naglących tematów w Polsce. Co raz częściej mówi się o nowej zielonej energii, która stopniowo wypiera i wyprzedza energię z węgla. W obecnym kryzysie ekologicznym energia wodorowa stanowi remedium i przyczynia się do ochrony środowiska. Jednym z pionierów stosowania jej w najbliższym czasie stanie się Sanok.

Dlaczego zmiana źródeł energii jest tak ważna?

Wielu z nas mogło spotkać się z pojęciem transformacji energetycznej. Za owymi słowami kryje się proces modyfikacji gospodarek na bardziej zrównoważone. Ale co to dokładnie oznacza? Najprościej rzecz ujmując głównym założeniem tej strategii jest oszczędzanie energii oraz tworzenie alternatyw dla paliw kopalnych, które emitują niebezpieczne gazy cieplarniane. Istotne znaczenie mają odnawialne źródła, do których można zaliczyć wodór. Zasadę działania ogniw wodorowych odkrył w 1838 roku niemiecko-szwajcarski chemik Christian Friedrich Schönbein. Komisja Europejska podkreśla, że wodór stał się bardzo istotny w kontekście osiągania neutralności klimatycznej, będącej celem polityki klimatycznej UE między innymi w ramach strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Ekologia na polskim podwórku

W Polsce najwięcej energii, ponieważ aż 90%, uzyskuje się dzięki elektrowniom węglowym. Praktycznie w każdym większym polskim mieście znajduje się elektrownia, a widok potężnych kominów, a z nich wydobywające się kłęby czarnego dymu stały się nieodłącznym elementem naszej rzeczywistości. Czy wytwarzanie prądu musi być szkodliwe i być jednoznaczne z zanieczyszczaniem powietrza? Naprzeciw tej sytuacji wychodzi Sanok, zamieszkałe przez około 35 tysięcy osób miasto powiatowe w województwie podkarpackim. Wkrótce ta miejscowość stanie się pierwszym polskim miastem zasilanym przez zielony wodór.

Sanok – miasto innowacji energetycznej

Władze Sanoka chcą kontynuować kompleksowy plan transformacji energetycznej.
W tym celu sanockie przedsiębiorstwo SPGK powołało HydroSanok jako pierwszą samorządową spółkę wodorową w Polsce. Projekt obejmuje takie kwestie jak: budowę własnych źródeł wytwórczych energii elektrycznej (paneli fotowoltaicznych), budowę magazynu energii i ciepła, budowę instalacji do elektrolizy wodoru, powstanie stacji tankowania wodoru i szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, inwestycję w nowoczesną pompę ciepła obniżającą emisję dwutlenku węgla oraz gazów cieplarnianych. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż Sanok jest dogodnie usytuowany geograficznie, jak i infrastrukturalnie i ma możliwość przeprowadzenia tego projektu. Hynfra P.S.A. jako partner technologiczny i inwestor będzie odpowiedzialna za realizację, koncepcję i pozyskanie finansowania. 

– Transformacja systemu energetycznego na poziomie lokalnym to niezbędny dziś cel, który samorządy muszą realizować. Gmina Miasta Sanoka dąży do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez zmniejszenie energochłonności gospodarki komunalnej oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii –tak brzmiały słowa burmistrza Sanoka Tomasza Matuszewskiego w trakcie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.  

Niezwykle istotnym faktem jest przeprowadzanie przedsięwzięć zwiększających bezpieczeństwo ekologiczne właśnie na poziomie lokalnym, czyli tym najbliższym społeczeństwu. Myślę, że inne miejscowości mogłyby iść za przykładem sanockiego samorządu, który zadeklarował udział w tym nowatorskim postępowaniu. W miarę jak społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome swojego wpływu na środowisko, zauważa także znaczenie przejścia z konwencjonalnych źródeł energii na źródła odnawialne. Trwający kryzys energetyczny wymaga natychmiastowych i ukierunkowanych działań, ale stwarza także ogromną możliwość tworzenia nowych rozwiązań i metod pozyskiwania energii uwzględniając dobro środowiska. Rozwój sektora energii wodorowej jest zarówno wyzwaniem jak i także szansą, którą w mojej ocenie należy wykorzystać.

oprac. Martyna Bigos

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.