Przebudowa Klinicznego Zakładu Histopatologii i Patomorfologii w Szpitalu Klinicznym Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, kosztująca niemal 17,2 mln zł, została w większości pokryta z budżetu województwa. Dyrektor szpitala, Barbara Rogowska, podkreśliła kluczowe wsparcie Zarządu Województwa Podkarpackiego w realizacji tej kosztownej, ale potrzebnej inwestycji. Marszałek Władysław Ortyl zaznaczył, że modernizacja służy podniesieniu standardów lecznictwa dla mieszkańców, wykorzystując umiejętności personelu medycznego.

Uroczystość otwarcia uświetnili parlamentarzyści, wojewoda, wiceprzewodniczący sejmiku, zastępca prezydenta Rzeszowa, dyrektorzy leczniczych podmiotów wojewódzkich oraz przedstawiciele firm budowlanych. Nowo otwarty zakład poświęcił Biskup Rzeszowski Jan Wątroba. Wojewoda Teresa Kubas-Hul podkreśliła znaczenie inwestycji dla zdrowia mieszkańców Podkarpacia, a Poseł Ewa Leniart wskazała na ważny wkład w rozwój szpitala.

Modernizacja była niezbędna ze względu na przestarzałą infrastrukturę i potrzebę dostosowania do wymogów sanitarno-higienicznych oraz standardów Ministerstwa Zdrowia. Inwestycja objęła remont i doposażenie zakładu, umożliwiając wykonanie specjalistycznych badań nie tylko dla pacjentów szpitala, ale również dla innych placówek w regionie.

Prace remontowe, trwające 6 lat, obejmowały modernizację pracowni histopatologicznych, instalacji oraz systemu wentylacji, co przyczyniło się do poprawy jakości i efektywności diagnozy. Inwestycja, kosztująca 17,2 mln zł, została w znacznej mierze sfinansowana przez samorząd województwa, z niewielkim udziałem środków własnych szpitala. Dodatkowo, dzięki dotacjom i wsparciu zewnętrznemu, zakupiono nowoczesny sprzęt, w tym skaner do preparatów histologicznych, znacząco poprawiając standardy badawcze zakładu.

 

Źródło/Fot.: Samorząd Województwa Podkarpackiego

Autor: Aleksandra Pszczoła

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.