Wśród czołowych zadań z zakresu infrastruktury drogowej w 2023 roku znajdowało się zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową zniszczonej nawierzchni w Hłudnie. Niemal półroczna inwestycja miała swój odbiór 18 grudnia.

– Bezpieczna infrastruktura to nie tylko nowe drogi czy chodniki, to również dbałość o istniejące trasy – ich przebudowy, remonty, czy jak w tym wypadku zabezpieczenie powstałego osuwiska. Jednym słowem troska o infrastrukturę, która na co dzień służy mieszkańcom naszego powiatu. Zlokalizowane na drodze Barycz-Nozdrzec osuwisko udało się zabezpieczyć dzięki imponującemu dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 2 598 717 zł. Przypomnijmy, iż całość zadania zamykała się w kwocie 3 367 775 zł. W tym 46 740 zł to nadzór inwestorski, zaś 138 911 zł to roboty dodatkowe, których konieczność pojawiła się po rozpoczęciu zadania. Dofinansowane na poziomie 80% zadanie pozwoliło na kompleksowe zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowanie zniszczonego odcinka drogi na długości ponad 200 metrów

– wyjaśnia Starosta Zdzisław Szmyd.

Teren powiatu brzozowskiego niestety posiada predyspozycje do powstawania osuwisk, czemu sprzyja charakter rzeźby terenu i budowa geologiczna. Mając świadomość jak wiele niebezpieczeństw komunikacyjnych rodzą te zjawiska, władze powiatu starają się na miarę swych możliwości na bieżąco zabezpieczać takie miejsca.

źródło: www.powiatbrzozow.pl

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.