Rozpoczyna się proces budowy nowej szkoły podstawowej w Witkowicach. Gmina Ropczyce ogłosiła właśnie przetarg na I etap budowy tej placówki. Oferty przetargowe można składać do 18 grudnia.

Na ten cel samorząd pozyskał dofinansowanie w wysokości 10 milionów zł. Szacowana wartość I etapu tej inwestycji przed przetargiem to około 14 milionów zł. I etap realizacji szkoły w Witkowicach przewiduje budowę części przeznaczonej dla klas od 4 do 8, stan surowy zamknięty wraz z halą gimnastyczną.

Wnioski o dofinansowanie tego zadania w ramach rożnych funduszy Gmina Ropczyce składała od 2020 roku zarówno w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czy Polskiego Ładu. Mieszkańcy dwukrotnie popierali wniosek burmistrza Ropczyc setkami podpisów w 2021 roku oraz w roku bieżącym poprzez nowopowstałe stowarzyszenie „Budujemy Szkołę w Witkowicach”. Zebrano ponad 2 tysiące podpisów popierających tę inwestycję.

źródło: Urząd Miejski w Ropczycach

fot. Urząd Miejski w Ropczycach

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.