Wicemarszałek Piotr Pilch, podczas ceremonii podpisania umowy na inwestycję wartą wiele milionów w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, podkreślił znaczenie inwestycji w kulturę i dbałość o dziedzictwo jako klucz do prawdziwego rozwoju. Obok niego, pod dokument o finansowaniu projektu, podpis złożył również dyrektor muzeum, Paweł Bukowski, a wydarzenie to zyskało zainteresowanie mediów zarówno regionalnych, jak i ogólnopolskich, dzięki czemu Jerzy Borcz, przewodniczący sejmiku, również wziął w nim udział.

Projekt „Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu” ma na celu renowację zabytkowych budynków muzealnych, odnowienie otaczającego je parku, oraz rozwój nowej przestrzeni ekspozycyjnej, aby muzeum mogło sprostać rosnącym wymaganiom odwiedzających. Wicemarszałek Pilch wyraził świadomość potrzeby inwestowania w kulturę i ochronę narodowego dziedzictwa, ogłaszając, że prawie 18 mln zł z budżetu regionu zostanie przeznaczone na tę celność inwestycję, mającą na celu ożywienie ducha miejsca oraz dzieł Marii Konopnickiej.

Muzeum, będące prezentem narodu dla Marii Konopnickiej ponad 120 lat temu, obecnie jest instytucją kultury samorządu województwa Podkarpackiego. Projekt ten, o wartości 17,6 mln zł, będzie finansowany z funduszy unijnych i budżetu województwa. Początki wspierania muzeum przez samorząd województwa sięgają pierwszych lat funkcjonowania samorządu, co przypomniał Jerzy Borcz, z zadowoleniem wskazując na możliwości, jakie otwierają się dzięki przekazanym środkom.

Dyrektor Bukowski wyraził wdzięczność za otrzymane finansowanie, które umożliwia realizację długo oczekiwanych prac konserwatorskich i modernizacyjnych. Projekt ten nie tylko poprawi dostęp do dziedzictwa kulturowego, ale także wzbogaci ofertę muzeum przez budowę nowych obiektów, renowację istniejących, modernizację parku, i wprowadzenie nowoczesnych metod prezentacji zbiorów.

Plan zakończenia inwestycji przewidziany jest na koniec czerwca 2025 roku, a renowacja obejmie między innymi park, staw, alejki, a także dworku i budynku Lamusa. Zostaną zainstalowane nowe systemy bezpieczeństwa oraz wybudowane nowe pomieszczenia wystawiennicze z nowoczesnym wyposażeniem. Dzięki temu muzeum, będące ważną instytucją biograficzno-literacką, będzie mogło rozwijać swoją działalność edukacyjno-kulturalną, badawczą, a także lepiej chronić i prezentować zasoby po Marii Konopnickiej, docierając do szerokiego grona odbiorców.

Źródło/Fot.: Samorząd Województwa Podkarpackiego

Autor: Aleksandra Pszczoła

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.