Ułatwienia dostępu

O programie

Podkarpackie rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?

Fundacja Misji Obywatelskiej od marca 2022 r. realizuje projekt pn. „Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?”, który finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021- 2030.

Zadanie, początkowo, miało na celu przede wszystkim wzrost zaangażowania mieszkańców oraz organizacji pozarządowych i społecznych województwa podkarpackiego w życie publiczne poprzez m.in. organizację debat, wywiadów i rozmów z mieszkańcami Podkarpacia. Obecnie natomiast przerodziło się ono w budowanie portalu obywatelskiego, informującego o życiu całego regionu.

Projekt Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia? powstał na wskutek prowadzonej przez nas społecznej działalności. W ramach rozmów z mieszkańcami Podkarpacia, przedstawicielami instytucji publicznych i organizacji pozarządowych dostrzegamy potrzebę wzrostu zaangażowania społeczeństwa w życie publiczne i obywatelskie. Co do zasady Polacy zaliczają województwo podkarpackie do tzw. „Polski B”, które w powszechnej opinii uważane jest za mniej rozwinięte zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym.

Nasza misja

W ramach projektu chcemy otworzyć społeczne konsultacje o charakterze wojewódzkim. Chcemy sprawdzić i przedstawić mieszkańcom, jaka jest faktyczna dysproporcja pomiędzy tzw. „Polską A”, a „Polską B”. Jako społecznicy mieszkający na co dzień w województwie podkarpackim dostrzegamy stały rozwój regionu zarówno pod względem gospodarczym, infrastrukturalnym, kulturowym i społecznym. Realizując niniejszy projekt chcemy otworzyć debatę publiczną  w tym zakresie, a także doprowadzić do wzrostu zaangażowania obywateli oraz sektora pozarządowego w lokalne życie publiczne i obywatelskie. Wychodzimy z założenie, że prowadząc swojego rodzaju wojewódzkie konsultacje przyczynimy się do zainteresowania się sprawami publicznymi i społecznymi mieszkańców Podkarpacia.

Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Cel projektu

Zwiększenie świadomości na temat województwa Podkarpackiego

Za przewodnią ideę projektu stawiamy pogłębienie wiedzy Polaków oraz wzmacnianie więzi społecznych i kulturowych mieszkańców miasta Rzeszów.

Chcesz podzielić się z czytelnikami swoimi materiałami?

1

Wzrost lokalnej aktywności społeczeństwa

Chcemy dążyć do zbudowania świadomie zaangażowanej społeczności, udzielającej się w lokalne życie publiczne.

2

Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej

Wiemy jak ważne jest poczucie lokalnej dumy. Dlatego największy nacisk w swoich działaniach kładziemy na kształtowaniu pozytywnego wizerunku organizacji obywatelskich jak również na umacnianiu więzi społecznych i kulturowych mieszkańców miasta Rzeszowa oraz jego lokalnych regionów.

3

Promocja województwa Podkarpackiego

Łączy nas wspólny cel – uwydatnianie walorów społeczno-kulturowych naszego regionu. Wesprzyj nasze działania i pomóż dotrzeć nam do mieszkańców całej Polski.

4

Dołącz do naszej społeczności
& rozwijaj z nami Podkarpacie

Posiadasz interesujące materiały dotyczące rozwoju Rzeszowa i Podkarpacia? Zgłoś się do nas!

Wypełnij krótki formularz kontaktowy lub prześlij nam swoje zgłoszenie na adres kontakt@podkarpackierozmowy.pl

Dla kogo

Projekt skierowany jest w szczególności do opinii publicznej, czyli mieszkańców województwa Podkarpackiego, ale również do podmiotów prywatnych, społecznych, władz regionalnych, oświaty i szkolnictwa wyższego, mediów oraz przedstawicieli państwowych i samorządowych jednostek budżetowych.

Nie czekaj!
Skontaktuj się z nami

Masz jakieś pytania? A może chcesz podzielić się z nami swoim pomysłem na ciekawy artykuł? Zostaw wiadomość, wypełniając krótki formularz.

    * - Pola obowiązkowe