OSP Rzeszów Zalesie wkrótce wzbogaci się o nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Zakup pojazdu będzie możliwy dzięki wsparciu finansowemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu miasta Rzeszowa.

Dofinansowanie i Koszty Zakupu

Strażacy-ochotnicy z OSP Rzeszów Zalesie zdobyli dofinansowanie w wysokości ponad 800 tys. zł. Całkowita wartość projektu wynosi 1,5 mln zł, a brakującą kwotę dołoży miasto Rzeszów. Dzięki temu nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy trafi do strażaków, co znacznie poprawi efektywność ich działań.

Nowoczesny Sprzęt dla Lepszej Ochrony

Zakup nowego pojazdu pozwoli strażakom z OSP Rzeszów Zalesie na skuteczne podejmowanie akcji ratowniczych. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu, strażacy będą mogli szybko dotrzeć na miejsce zdarzenia, sprawnie przeprowadzać działania ratunkowe oraz usuwać przyczyny zagrożeń, takich jak pożary, powodzie czy katastrofy.

Modernizacja Budynków OSP Rzeszów Zalesie

Oprócz zakupu nowego samochodu, budynki OSP Rzeszów Zalesie przejdą w tym roku remont i modernizację. Zadanie to zostało wybrane do realizacji w ramach ostatniej edycji Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie prac został już ogłoszony.

Zakres Prac Modernizacyjnych

Firma wybrana w przetargu przeprowadzi m.in. remont elewacji budynku remizy przy ulicy Robotniczej 15 oraz remizy przy ulicy Henryka Wieniawskiego 147. Prace obejmą także wymianę bram garażowych, budowę nowego ogrodzenia oraz naprawę i modernizację poszycia dachu. Inwestycja ma zakończyć się do połowy listopada tego roku.

Zakończenie Inwestycji

Zakończenie modernizacji oraz zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w znacznym stopniu podniosą poziom bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa i okolic. Inwestycje te nie tylko usprawnią działania strażaków, ale również przyczynią się do lepszej ochrony społeczności lokalnej.

Źródło Informacji Prasowej: Urząd Miasta Rzeszowa

Fot.: Pixabay