Zakończyła się budowa nowego mostu, który był zamknięty od połowy grudnia ubiegłego roku. Ze względu na zakres prac budowa trwała prawie rok.

Zakres inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka” obejmował m.in.:

  • rozbudowę ulicy I. J. Paderewskiego na odcinku od ronda na ul. Podwale do boiska przy Zespole Szkół Muzycznych,
  • rozbiórkę istniejącego mostu na potoku Lubatówka i budowę nowego mostu wraz z umocnieniem brzegów potoku Lubatówka,
  • budowę lewostronnego chodnika dla pieszych w ciągu drogi głównej,
  • budowę prawostronnego ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi głównej,
  • przebudowę skrzyżowania z ul. Nad Lubatówką,
  • przebudowę i zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z inwestycją w niezbędnym zakresie,
  • budowę kanalizacji deszczowej w niezbędnym zakresie, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego.

źródło: Urząd Miasta Krosna

fot. : Urząd Miasta Krosna

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.