Gmina Czudec otrzymała wsparcie finansowe ze środków PFRON. Zakupiono dwa dziewięcioosobowe mikrobusy do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych.

W ramach programu Wyrównania Różnic Między Regionami III- Obszar D- Likwidacja barier transportowych, której przedmiotem było dofinansowanie kosztów zakupu fabrycznie nowych pojazdów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, Gmina Czudec otrzymała dotację ze środków PFRON w wysokości 240 000,00 zł.

Nowe pojazdy służyć będą w realizacji zadań własnych gminy w zakresie dowozu dzieci i młodzieży na terenie Gminy Czudec.

fot. Urząd Gminy Czudec

źródło: Urząd Gminy Czudec

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.