Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ) niedawno zawarła trzy znaczące porozumienia, które przyniosą korzyści zarówno studentom, jak i całej uczelni.

Współpraca z CinematicVR

28 czerwca br. WSIiZ podpisała umowę z firmą CinematicVR, specjalizującą się w wirtualnej rzeczywistości. Porozumienie zostało podpisane przez Konrada Ziaję, Prezesa CinematicVR, oraz Rektora WSIiZ, dr. hab. Andrzeja Rozmusa, prof. WSIiZ.

  • Konrad Ziaja, Prezes CinematicVR, podkreślił: “Nasze wdrożenia wykorzystujemy w biznesie, ale i edukacji – zarówno jako innowacyjne narzędzia marketingowe, jak i w szkoleniach. Widzimy wiele możliwości dla wspólnych inicjatyw i projektów z uczelnią.”

Współpraca ta ma na celu rozwój kierunku Grafika Komputerowa i Produkcja Multimedialna, dając studentom dostęp do najnowszych technologii i narzędzi wirtualnej rzeczywistości.

Nowe Narzędzia dla Logistyki od Uniter.Pro

WSIiZ podpisała również porozumienie z firmą Uniter.Pro, dostarczającą nowoczesne rozwiązania informatyczne dla logistyki. Głównym celem współpracy jest udostępnienie uczelni licencji na system TMS Uniter.Pro, który będzie wykorzystywany przez studentów kierunku Logistyka.

  • Marcin Piękoś, przedstawiciel Uniter.Pro, zaznaczył: “Dzięki temu partnerstwu, studenci Logistyki będą mogli korzystać z zaawansowanych narzędzi informatycznych, które pomogą im lepiej zrozumieć i opanować procesy zachodzące w firmach z branży TSL. Oprogramowanie dostarczone przez Uniter.Pro umożliwi studentom praktyczne poznanie realiów przyszłej pracy, co przyczyni się do ich lepszego przygotowania do kariery zawodowej.”

Współpraca ta przyniesie korzyści obu stronom – studenci zdobędą praktyczne umiejętności, a Uniter.Pro zwiększy rozpoznawalność swoich produktów.

Partnerstwo z SAS Institute

Kolejnym ważnym krokiem jest porozumienie zawarte z SAS Institute, dzięki któremu studenci WSIiZ otrzymają dostęp do zaawansowanej platformy analitycznej SAS Viya for Learners oraz wsparcie ekspertów SAS.

  • Paweł Sokołowski, Senior Account Executive for Public Sector SAS Institute, wyjaśnił: “Zależy nam na tym, aby absolwent polskiej uczelni dysponował najnowszą wiedzą z zakresu analityki i sztucznej inteligencji, a także praktycznymi umiejętnościami posługiwania się najnowszymi technologiami. Nasza współpraca z WSIiZ zapewni studentom rozwinięcie kompetencji w tych ważnych specjalizacjach dzięki dostępowi do zaawansowanej platformy analitycznej SAS Viya for Learners oraz wsparciu ekspertów SAS, którzy będą dzielić się najlepszymi praktykami w zakresie wykorzystania zaawansowanej analityki w innowacyjnych projektach transformujących biznes i gospodarkę.”

Dzięki temu partnerstwu, studenci zdobędą wiedzę i doświadczenie, które będą bardzo cenione przez przyszłych pracodawców.

Podsumowanie

Nowe partnerstwa WSIiZ z firmami CinematicVR, Uniter.Pro oraz SAS Institute stanowią istotny krok w kierunku podnoszenia jakości edukacji i wyposażania studentów w nowoczesne narzędzia oraz umiejętności. Dzięki tym współpracom, uczelnia umacnia swoją pozycję jako wiodąca placówka edukacyjna, oferująca swoim studentom praktyczne i aktualne doświadczenia w różnych dziedzinach.