Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu wzbogaciła się o cztery nowoczesne karetki o łącznej wartości ponad 3 milionów złotych. Pojazdy wyposażone w najnowsze rozwiązania techniczne wzmocnią system ratownictwa medycznego w regionie.

Nowoczesny Sprzęt dla Regionu

Trzy z nowych ambulansów będą obsługiwały powiat mielecki, a jedna karetka trafi do powiatu dębickiego. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Funduszu Medycznego Programu Inwestycyjnego Modernizacji Podmiotów Medycznych w wysokości 2,4 mln zł, udało się sfinansować większość inwestycji, której całkowity koszt wyniósł 3,095 mln zł.

Uroczyste Włączenie do Systemu Ratownictwa

Wczorajsza (4 lipca 2024 r.) uroczystość poświęcenia nowych ambulansów zgromadziła licznych przedstawicieli lokalnych władz i społeczności. Zastępca Prezydenta Mielca, Tomasz Leyko, podkreślił znaczenie szybkości, niezawodności i skuteczności akcji ratowniczych. “Stacja powiększona o kolejne ambulanse będzie zapewniać jeszcze większe bezpieczeństwo zdrowotne dla mieszkańców, co jest kluczowe dla rozwoju ratownictwa medycznego” – powiedział Leyko.

Inwestycja w Bezpieczeństwo Mieszkańców

Nowe karetki, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, skrócą czas dojazdu do pacjentów i zwiększą efektywność ratownictwa. To istotny krok w poprawie jakości usług medycznych w regionie, który bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców.

Kluczowy Element Systemu Ratownictwa

Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu od lat pełni kluczową rolę w systemie ratownictwa medycznego regionu. Nowe ambulanse stanowią istotne wsparcie dla personelu medycznego, umożliwiając szybsze i bardziej efektywne działania ratownicze.

Przyszłość Ratownictwa Medycznego

Inwestycje w nowoczesny sprzęt medyczny są niezbędne dla ciągłego rozwoju i poprawy jakości usług zdrowotnych. Dzięki wsparciu finansowemu i zaangażowaniu lokalnych władz, Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu kontynuuje swoją misję, zapewniając mieszkańcom regionu bezpieczeństwo i profesjonalną opiekę medyczną.

Nowe karetki w Mielcu to nie tylko nowoczesne pojazdy, ale przede wszystkim narzędzie do ratowania życia i zdrowia, które będą służyć lokalnej społeczności przez wiele lat.

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Urząd Miasta Mielec

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego