W poniedziałek 6 maja, o godzinie 10:00, w Przemyślu rozpoczęło się pierwsze posiedzenie tamtejszej Rady Miejskiej IX kadencji. W trakcie wydarzenia nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Ślubował także prezydent Wojciech Bakun, który w niedawnych wyborach samorządowych uzyskał reelekcję.

Uroczystą sesję Rady Miejskiej rozpoczęło ślubowanie, które złożyli radni IX kadencji. Byli to: Bartłomiej Barszczak, Przemysław Bukowski, Marcin Kowalski, Tomasz Jaroch, Greta Ostrowska, Marcin Maciołek, Anna Sienkiewicz, Dariusz Tkacz, Maciej Kamiński, Krzysztof Majcher, Piotr Krzeszowski, Jolanta Sawicka, Anna Grad-Mizgała, Liliana Kalinowska, Tomasz Dziumak, Jerzy Krużel, Ryszard Kulej, Robert Bal, Bartłomiej Barczak, Janusz Zapotocki, Ewa Sawicka, Paweł Rząsa.

Nieobecny z przyczyn osobistych na dzisiejszej sesji Rafał Kijnaka ma złożyć ślubowanie na kolejnym posiedzeniu.

Kolejnymi punktami sesji, było ponowne zaprzysiężenie prezydenta oraz wybór przewodniczącego Rady Miejskiej. Jedynym kandydatem na fotel przewodniczącego był radny Marcin Kowalski, który stosunkiem głosów 13 za, 5 przeciw i 4 wstrzymujących się, objął urząd. Odebrał on następnie z rąk Ewy Sawickiej łańcuch poświadczający pełnienie tej funkcji.

Źródło informacji oraz fotografii: Urząd Miejski w Przemyślu.