We wtorkowe popołudnie, 7 maja, w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Miasta Sanoka IX kadencji. W jego trakcie zaprzysiężono radnych i burmistrza.

Posiedzenie rozpoczęło się tradycyjnie od złożenia przez radnych ślubowania. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego Rady Miasta Sanoka. Nowym przewodniczącym został Sławomir Miklicz, który w wyborach samorządowych kandydował na burmistrza miasta.

Ostatnim punktem wydarzenia było złożenie ślubowania przez burmistrza Tomasza Matuszewskiego, wybranego przez mieszkańców Sanoka na tę funkcję już po raz drugi.

-Nie zawiodę Państwa zaufania i nie będę szczędził sił, wzorem ubiegłych lat, pracując dla dobra naszej lokalnej społeczności. Wierzę, że wraz z Radnymi IX Kadencji będziemy współpracować, odkładając na bok różnice polityczne i że ta współpraca da w najbliższym czasie jak najlepsze rezultaty. Chciałbym, abyśmy zawsze kierowali się dobrem mieszkańców i podążali za wspólną wizją, która będzie sprzyjać rozwojowi naszej całej społeczności – napisał Matuszewski na swoim fanpage’u na Facebooku.