W dniu 7 maja Rzeszów rozpoczął nową kadencję z nowym prezydentem Konradem Fijołkiem oraz 25 nowymi radnymi, którzy złożyli ślubowanie.

Wyjątkowe wyzwania i szanse

Prezydent Konrad Fijołek podkreślał znaczenie nowej kadencji, która będzie czasem wielkich szans i wyzwań. Wśród sukcesów poprzedniej kadencji wymienił rekordowe inwestycje, takie jak budowa Wisłokostrady czy nowego stadionu, ale także trudności, jak pandemia czy kryzys finansowy.

Współpraca jako fundament działań

Fijołek podkreślił znaczenie współpracy w nadchodzącej kadencji, deklarując wolę współpracy ze wszystkimi instytucjami oraz mieszkańcami miasta. Funkcjonowanie miasta ma opierać się na czterech filarach: inteligencji, zieloności, odporności na kryzysy i partycypacji mieszkańców.

Wyzwania nowej kadencji

Nowa kadencja stawia przed miastem wiele wyzwań, takich jak opracowanie nowej strategii rozwoju, rewitalizacja, czy inwestycje w infrastrukturę. Prezydent wspomniał o planach budowy mostu na południu miasta, inwestycjach w edukację, kulturę, oraz rekreację i poprawę jakości życia mieszkańców.

Skład prezydium Rady Miasta

Podczas sesji wybrano również prezydium Rady Miasta, na czele z przewodniczącym Waldemarem Szumnym i jego zastępcami Andrzejem Decem oraz Jackiem Strojnym.

To początek nowej, pełnej wyzwań  kadencji dla Rzeszowa, która będzie kształtować przyszłość miasta na kolejne lata.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Urząd Miasta Rzeszów