We wtorkowe popołudnie, 14 maja, w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka ukonstytuowała się nowa Młodzieżowa Rada Miasta. Tym samym, jest to już jej trzecia kadencja.

W skład Rady weszli uczniowie sanockich szkół podstawowych oraz średnich. W trakcie spotkania, 12 młodych radnych złożyło ślubowanie i odebrało akty powołania. W wydarzeniu wzięli udział oczywiście przedstawiciele Sanoka z burmistrzem Tomaszem Matuszewskim na czele.
Młodzi radni mają być organem doradczym oraz wsparciem dla działań na rzecz młodych sanoczan. Jak podkreślają przedstawiciele Miasta, działalność Rady Młodzieży jest “niesamowitą lekcją samorządności i wspiera młodych ludzi w rozwijaniu umiejętności organizacyjnych, współpracy z innymi oraz podejmowania decyzji mających wpływ na lokalną społeczność”.
Przedstawiciele Sanoka, na czele z burmistrzem Matuszewskim, przekazali też gratulacje i życzenia sukcesów nowemu przewodniczącemu Rady, którym został Albert Klimowicz, a także wszystkim jej członkom.
Źródło informacji i fotografii: UM Sanok.