W niedzielę 15 października Muzeum Regionalne w Stalowej Woli otworzyło dla zwiedzających nową wystawę czasową “Black Metal. Kowalstwo wczesnośredniowieczne”. Ekspozycja przedstawia metalurgię żelaza wykorzystywaną we wczesnośredniowiecznej Europie. 

Wystawa prezentuje zagadnienia związane z technologią żelaza i jego stopów, to znaczy ze stosowanymi w okresie wczesnego średniowiecza materiałami oraz technikami wytwórczymi. Przedstawia dwie podstawowe dziedziny rzemiosła związane z obróbką żelaza – hutnictwo i kowalstwo. Hutnictwo żelaza to dyscyplina, w której pozyskiwano metal z rud żelazonośnych i wytwarzano półprodukty przeznaczone do dalszej obróbki. Kowalstwo jest natomiast gałęzią rzemieślniczą, w której z gotowego fabrykatu żelaznego wykonywano wyroby, takie jak narzędzia czy broń.

Wystawa pozwoli na zapoznanie się z rekonstrukcjami warsztatów hutniczego i kowalskiego, wyposażonymi w charakterystyczne dla wczesnego średniowiecza Europy piece, paleniska, narzędzia, surowce, paliwo, półwytwory oraz odpady. Przedstawiono także różne stopy żelaza, które wykorzystywano w tamtych czasach oraz formy, w jakich występowały półprodukty stanowiące powszechne przedmioty wymiany. Zaprezentowano również ówczesne techniki kowalskie, w tym eksponaty ilustrujące sposoby kucia i wykańczania metalowych części uzbrojenia ofensywnego. Szczególnie atrakcyjne są rekonstrukcje i repliki żelaznych elementów broni zaczepnej, takiej jak: miecze, groty włóczni, żeleźca toporów czy głównie noży.

Eksponaty wykonano przy użyciu historycznych materiałów oraz technik. Twórcą replik artefaktów jest kowal z zamiłowania i jeden z kuratorów wystawy dr Maciej Tomaszczyk.

Wystawie towarzyszy program edukacyjny. Warsztaty i lekcje muzealne pozwolą uczestnikom lepiej poznać i zrozumieć życie codzienne tamtej epoki. Wystawa “Black Metal. Kowalstwo wczesnośredniowieczne” jest dostępna dla zwiedzających do 16 grudnia w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przy ulicy Sandomierskiej 1.

źródło: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli/Facebook

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.