Warta ponad 10 mln zł droga, powstała w strefie inwestycyjnej i jest już otwarta. Droga o technicznej nazwie 5KDZ, o długości 1,2 km, łączy ulice Meblową z J. Piłsudskiego w Jaśle. Wzdłuż niej powstał również chodnik, ścieżka rowerowa i oświetlenie.

Wykonanie drogi pozwoliło na łatwiejszy dostęp przedsiębiorców do działek znajdujących się w strefie przemysłowej. Inwestycja ma duże znaczenie w kontekście zwiększenia atrakcyjności terenów inwestycyjnych dla biznesu.

– Jest to dla nas bardzo ważne zadanie, bo droga, która powstała w strefie inwestycyjnej, która jest zawsze ważnym punktem miasta, nie tylko poprawi dostępność do firm funkcjonujących na tym terenie, ale również otwiera nowe możliwości, bo wzdłuż niej mogą powstawać nowe firmy – podkreślał Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Budowa 5KDZ została sfinansowana  ze środków norweskich i budżetu państwa, a także ze środków własnych Miasta Jasła. Jest to jedno z osiemnastu przedsięwzięć, jakie miasto realizuje w ramach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom!”. Wykonawcą inwestycji, która trwała od kwietnia do listopada br., było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Jaśle.

źródło: Urząd Miasta Jasła

fot. Urząd Miasta Jasła

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.