Dnia 5 kwietnia 2024 r. została podpisana umowa na realizację przez Powiat Niżański zadania pn. „Roboty budowlane i instalacyjne – przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w ramach realizowanego projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim – w dziedzinie Energetyka” z Wykonawcą inwestycji – firmą MARMIR s.c. Marek Ziemniak i Mirosław Sabat z Nowego Kamienia. Umowę z ramienia Powiatu Niżańskiego podpisał Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Bednarz. W imieniu Wykonawcy umowę podpisali Marek Ziemniak i Mirosław Sabat.

Inwestycja obejmuje przebudowę znacznej części budynku przy ul. 3-go Maja 32C, w którym powstaną 4 pracownie warsztatowe oraz sale szkoleniowe z zapleczem socjalno-administracyjnym. Budynek zostanie rozbudowany o ciąg komunikacyjny, dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Na placu RCEZ utworzone zostanie pole szkoleniowe dla edukacji energetyków.

Koszt realizowanego zadania wyniesie 4 074 011,80 zł

Organizacja Branżowego Centrum Umiejętności w naszym Powiecie to ogromna szansa na zbudowanie nowej, szerszej ofert edukacyjnej dla rynku pracy. W najbliższym roku zaczniemy tu dokształcać i przekwalifikowywać fachowców z bardzo szybko rozwijającej się branży energetycznej – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

 

Informacja Prasowa: Starostwo Powiatowe w Nisku

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego