26 kwietnia 2024 roku odbyły się uroczystości nadania Miastu Jasłu sztandaru, stanowiącego kolejny symbol obok herbu, pieczęci i flagi Jasła. Ten akt jest kontynuacją procesu odbudowy symboliki miejskiej, zapoczątkowanego jeszcze w latach 90. XX wieku, zgodnie z lokalną, wielowiekową tradycją historyczną.

Duma lokalnej tradycji

Wybór daty nie jest przypadkowy, gdyż to właśnie 26 kwietnia 1365 roku król Kazimierz Wielki nadał Jasłu prawa miejskie. Decyzja o nadaniu miastu sztandaru została podjęta w 2018 roku i została zrealizowana dzięki Społecznemu Komitetowi Fundacji Sztandaru Miasta Jasła, którego członkami byli radni miejscy siódmej i ósmej kadencji oraz władze jasielskiego samorządu.

Początek uroczystości

Uroczystości rozpoczęły się na jasielskim rynku prezentacją artystyczną dzieci z lokalnych przedszkoli. Następnie odbyła się msza święta w kościele kolegiackim, podczas której sztandar został poświęcony przez biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby, w asyście ks. Zbigniewa Irzyka i proboszczów parafii jasielskich.

Akt nadania sztandaru

Po mszy uczestnicy przemaszerowali na jasielski rynek w asyście Miejskiej Orkiestry Dętej, gdzie odbył się uroczysty apel i akt nadania sztandaru. Sztandar został przekazany burmistrzowi Jasła, Ryszardowi Pabianowi, oraz Henrykowi Rakowi, przewodniczącemu Rady Miejskiej Jasła, przez przedstawicieli Społecznego Komitetu – Marcina Węgrzyna, Krystynę Sikorę oraz Elwirę Musiałowicz-Czech.

Symbolizm i pamięć

W przemówieniu okolicznościowym burmistrz Pabian podkreślił, że sztandar jest symbolem prestiżu, szacunku i pamięci dla przodków. W kontekście obchodów 80. rocznicy wysiedlenia i zniszczenia Jasła, burmistrz podkreślił, że nadanie sztandaru jest również hołdem dla tych, którzy postanowili wrócić i odbudować miasto. Po przemówieniach odbyło się wprowadzenie sztandaru do budynku Urzędu Miasta, gdzie został odebrany przez sekretarza miasta, Pawła Rzońcę, oraz skarbnika miasta, Jacka Borkowskiego.

Zakończenie uroczystości

Uroczystości zakończyły się prelekcjami historycznymi i występami artystycznymi w Jasielskim Domu Kultury. Sztandar, wykonany przez Zofię Myśliwiec, będzie eksponowany na co dzień w głównym budynku Urzędu Miasta w Jaśle, w specjalnej gablocie przygotowanej na ten cel. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz parlamentarnych, samorządowych, instytucji, służb mundurowych oraz jednostek miejskich.

Opis sztandaru

[za Urzędem Miasta Jasło…]

Sztandar złożony jest z dwóch płatów materiału z haftowanymi emblematami i napisami. Płaty zszyte ze sobą i obszyte frędzlami, umocowane kółkami do iglicy drzewca. Płat sztandaru Miasta Jasła w kształcie kwadratu o wymiarach 100 x 100 cm.

Na awersie płata sztandaru na czerwonej tkaninie znajduje się godło (sam Orzeł Biały według wzoru ustawowego) w wielkości 3/4 wysokości płata, umieszczone centralnie na płacie sztandaru. Orzeł haftowany jest srebrnym szychem barwy jaśniejszej i ciemniejszej, korona, dziób i szpony haftowane złotym szychem, na koronie elementy haftowanego szychu w kolorze miedzianym. Płat obszyty po obwodzie taśmą barwy złotej o szerokości 4 cm.

Na rewersie płata sztandaru na czerwonej tkaninie znajduje się monogram JAR z koroną, elementy herbu Miasta Jasła, haftowane żółtym szychem o wysokości 1/2 płata sztandaru. Powyżej monogramu nazwa „Miasto Jasło” pisana majuskułą o wysokości 1/16 płata sztandaru. Poniżej monogramu napis „1365” o wysokości 1/16 płata sztandaru. Napisy haftowane złotym szychem. Płat obszyty po obwodzie taśmą barwy złotej o szerokości 4 cm.

Pozytywna opinia dotycząca projektu sztandaru wydana została 20 lutego br. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie „uchwały Komisji Heraldycznej zawierającej ocenę projektu „w zakresie jego zgodności z zasadami heraldyki, weksykologii i miejscowej tradycji historycznej”. „Uchwałę w sprawie ustanowienia sztandaru Miasta Jasła oraz określenia zasad jego używania” podjęli radni Rady Miejskiej Jasła podczas sesji, która odbyła się 25 marca br.

Nowy sztandar używany będzie podczas:

  • sesji Rady Miejskiej Jasła o uroczystym charakterze
  • składania ślubowania przez radnych Rady Miejskiej Jasła i Burmistrza Miasta Jasła
  • ważnych uroczystości samorządowych i państwowych
  • doniosłych rocznic i świąt narodowych
  • uroczystości z oficjalnym udziałem przedstawicieli Miasta Jasła

W skład Społecznego Komitetu Nadania Sztandaru Miasta Jasła wchodzili: śp. Małgorzata Adamska-Chmiel, Dorota Bilewicz, Jacek Borkowski, śp. Bogusław Buglewicz, Michał Burbelka, Andrzej Czernecki, Urszula Czyżowicz, Andrzej Dybaś, Iwona Dziedzic, Józef Kędrek, Mariola Mazur, Kazimierz Mikrut, Elwira Musiałowicz-Czech, Alicja Nowosielska, Jerzy Okarma, Ryszard Pabian, Krzysztof Pec, Antoni Pikul, Lech Polak, Henryk Rak, Michał Rybka, Paweł Rzońca, Krystyna Sikora, Michał Sołtys, Mariusz Świątek, śp. Jerzy Węgrzyn, Marcin Węgrzyn, Bogusława Wójcik, Bogdan Ziemba.

Poczet sztandarowy Urzędu Miasta w Jaśle tworzą: sztandarowy – Krzysztof Myśliwiec (starszy inspektor Straży Miejskiej) oraz asystujący – Kamila Konopka (inspektor w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki) i  Agnieszka Górniak (podinspektor w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki).