Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej zdobyło Grand Prix 44. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2023 oraz pierwszą nagrodę w konkursie na projekt naukowo-badawczy. To wyróżnienie stanowi ogromny sukces dla całego zespołu muzeum, które współprowadzone jest przez samorząd województwa podkarpackiego.

Uznanie dla Kolbuszowskiego Muzeum

Marszałek Władysław Ortyl złożył gratulacje dyrekcji i pracownikom muzeum, podkreślając ich profesjonalizm oraz zaangażowanie. „Serdecznie gratuluję – to sukces całego zespołu, który tworzy ducha tego niezwykłego miejsca,” powiedział marszałek Ortyl, wręczając list gratulacyjny na ręce Katarzyny Dypy, dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Konkurs Sybilla

Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla jest najbardziej prestiżowym wydarzeniem dla polskich muzeów, organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzeów. Jest to symboliczne uznanie najwybitniejszych osiągnięć w działalności muzealnej i propagowanie najlepszych wzorów tej działalności.

Wyróżniony Projekt: „Las w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny”

Nagrodzony projekt naukowo-badawczy, „Las w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny”, realizowany był w latach 2021-2023. Jego celem było opisanie lasów z terenu Lasowiaków i Rzeszowiaków, zbadanie historii leśnych obszarów oraz ich funkcji i przemian na przestrzeni stuleci, a także zrekonstruowanie społeczno-kulturowego obrazu lasu.

Znaczenie Lasu w Kulturze

Projekt ukazał, jak las stanowił fundament życia i przetrwania dla lokalnych społeczności. Dla Lasowiaków był naturalnym miejscem życia, podczas gdy dla Rzeszowiaków stanowił źródło utrzymania, ale był postrzegany jako przestrzeń obca. Badania terenowe, kwerendy oraz archiwizacja materiałów pozwoliły na stworzenie bogatej dokumentacji, w tym transkrypcji pieśni, legend i opowiadań. Wyniki prac badawczych zostały przedstawione w książce zawierającej kilkanaście artykułów naukowych, potwierdzając hipotezę o odmiennym postrzeganiu lasu przez obie społeczności.

Gratulacje i Podziękowania

Marszałek Ortyl podkreślił, że wyróżnienie świadczy o pełnym profesjonalizmie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz niezwykłym zaangażowaniu i pasji jego pracowników. Wyraził nadzieję, że projekt będzie promieniować wśród miłośników kultury ludowej, przynosząc cenne inspiracje. „Życzę, aby zasłużony laur dostarczał Państwu radości z podejmowanych wysiłków, bo są one bezcenne dla pielęgnowania regionalnego dziedzictwa i wzbogacania regionalnej, a tym samym polskiej kultury,” dodał marszałek Ortyl.

Wsparcie Finansowe

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środkom z budżetu województwa podkarpackiego. W tym roku jury konkursowe Sybilli oceniało projekty muzealne przesłane w ramach sześciu kategorii: konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury, edukacja, projekty naukowo-badawcze, nowe i zmodernizowane wystawy stałe, wystawy czasowe i inwestycje.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie