W Dąbiu zakończono prace przy przebudowie i rozbudowie mostu na rzece Zgórskiej. W czwartek 21 grudnia, odbył się oficjalny odbiór inwestycji.

Poprzedni most o pomoście drewnianym na stalowych dźwigarach był posadowiony na betonowych przyczółkach, posiadał nośność 6 ton i był w bardzo złym stanie technicznym.

Realizowane w ostatnich miesiącach zadanie, oprócz rozbiórki starej przeprawy i posadowienia nowej, objęło także przebudowę fragmentu drogi i umocnienie koryta potoku w sąsiedztwie mostu.

W oficjalnym otwarciu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Mieleckiego na czele ze starostą mieleckim Stanisławem Lonczakiem oraz przedstawiciele władz gminy, wykonawcy i Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 569 074,36 zł, w tym: środki Powiatu Mieleckiego – 1 284 538,36 zł; rezerwa subwencji ogólnej Skarbu Państwa – 1 284 536,00 zł. Roboty wykonywała Firma REMOST Sp. z o.o. z Dębicy.

źródło: www.powiat-mielecki.pl

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.