4 grudnia w Rzeszowie odbyła się konferencja pn. „Perspektywy rozwoju samorządów oraz finansowania inwestycji na przełomie 2023/2024”.

Po części teoretycznej ogłoszono wyniki Rankingu Gmin Podkarpacia 2023, w którym miasto Mielec uplasowało się na wysokim, trzecim miejscu. Nagrodę odebrał Prezydent Miasta Mielca – Jacek Wiśniewski.

Narzędziem oceny w ramach rankingu jest wskaźnik syntetyczny, wyliczany w oparciu o 16 wybranych wskaźników szczegółowych, mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w danym przedziale czasu.

Jest to inicjatywa realizowana przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego od 2012 r. wspólnie z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie.

źródło: www.mielec.pl

fot. www.mielec.pl

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.