Przemyśl, 21-23 maja 2024 – W Krajowej Szkole Skarbowości w Przemyślu odbyło się międzynarodowe szkolenie z zakresu kontroli autobusów, w którym uczestniczyło 17 funkcjonariuszy celnych z 11 krajów. Wydarzenie, zorganizowane przez grupę ekspercką CELBET i Krajową Administrację Skarbową, wspierali trenerzy z podkarpackiej i małopolskiej KAS oraz z Węgier.

Doskonalenie Technik Kontroli

W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze z Austrii, Chorwacji, Danii, Grecji, Łotwy, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwecji oraz Węgier. Uczestnicy doskonalili techniki skutecznej kontroli autobusów oraz wykrywania przemytu. Warsztaty obejmowały zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, które odbywały się na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce. Możliwość działania w realnym środowisku kontrolnym była dodatkowym atutem szkolenia.

Centrum Kompetencyjne CELBET w Przemyślu

CELBET, Centrum Kompetencyjne w zakresie kontroli autobusów (Bus Search Center of Expertise), znajduje się w przemyskiej filii Krajowej Szkoły Skarbowości. To unikalne miejsce powstało dzięki kompetencjom i doświadczeniu kadry oraz warunkom warsztatowym Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie i Krajowej Szkoły Skarbowości.

Historia i Znaczenie Centrum

To już szóste międzynarodowe szkolenie z zakresu kontroli autobusów w przemyskiej filii Krajowej Szkoły Skarbowości organizowane przez CELBET. Od początku funkcjonowania Centrum Kompetencyjnego w Przemyślu przeszkolono łącznie 123 funkcjonariuszy z 23 krajów, w tym 19 krajów UE oraz czterech krajów trzecich: Ukrainy, Mołdawii, Serbii i Turcji.

CELBET: Centrum Kompetencyjne

Centrum Kompetencyjne CELBET gromadzi i udostępnia wiedzę oraz materiały szkoleniowe z zakresu kontroli autobusów, organizując specjalistyczne warsztaty. Polska i Słowacja to jedyne kraje spośród 11 członkowskich CELBET, które posiadają po dwa Centra Kompetencyjne. W Polsce, oprócz Centrum w Przemyślu, CELBET uruchomił także Centrum Kompetencyjne RTG w Gdańsku.


Dzięki zaangażowaniu ekspertów i międzynarodowej współpracy, szkolenie w Przemyślu przyczyniło się do podniesienia umiejętności i wymiany doświadczeń w zakresie kontroli autobusów, wzmacniając jednocześnie bezpieczeństwo na zewnętrznych granicach UE.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie