Miasto Mielec, we współpracy z miastem partnerskim Vila Nova de Poiares w Portugalii, rozpoczęło realizację projektu “Active Ageing Exchange”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Cel Projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności fizycznej seniorów, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz promocja zdrowego stylu życia wśród osób starszych. Projekt skierowany jest do seniorów z Mielca i ma na celu poprawę ich jakości życia poprzez różnorodne zajęcia sportowe.

Zakres Zajęć

W ramach projektu, w Mielcu zostaną uruchomione wszechstronne zajęcia sportowe dla osób powyżej 60. roku życia. Oferta obejmuje basen, fitness, zumbę oraz badania diagnostyczne dla uczestników zajęć. Ćwiczenia będą odbywać się kilka razy w tygodniu, od października 2024 roku do lipca 2025 roku.

Współpraca z Lokalnymi Organizacjami

Do współpracy przy realizacji projektu zaproszono liczne organizacje zrzeszające osoby starsze, w tym Mielecką Radę Seniorów. Dzięki zaangażowaniu tych organizacji, projekt ma szansę dotrzeć do szerokiego grona seniorów i przyczynić się do zwiększenia ich aktywności fizycznej oraz społecznej.

Wizyta Studyjna z Portugalii

W ramach działań projektowych, w ubiegłym tygodniu odbyła się wizyta studyjna seniorów z Vila Nova de Poiares. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z działaniami miasta Mielca na rzecz seniorów. Podczas wizyty doszło również do spotkania Prezydentów Vila Nova de Poiares João Henriquesa i Miasta Mielca Radosława Swóła. Goście z Portugalii byli pod wrażeniem aktywności osób starszych w Mielcu oraz działalności lokalnych organizacji senioralnych.

Rewizyta w Portugalii

W najbliższym czasie planowana jest również rewizyta seniorów z Mielca w Vila Nova de Poiares. Celem wizyty będzie zapoznanie się z lokalną polityką senioralną prowadzoną przez partnerską gminę w Portugalii, co pozwoli na wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk.

Przykład Owocnej Współpracy

Projekt “Active Ageing Exchange”, finansowany ze środków unijnych Erasmus+, jest doskonałym przykładem aktywnej i owocnej współpracy pomiędzy społecznościami miast partnerskich. Dzięki takim inicjatywom, Mielec i Vila Nova de Poiares mogą wspólnie działać na rzecz poprawy jakości życia swoich seniorów, wzmacniając więzi międzykulturowe i wspierając rozwój społeczny.

Miasto Mielec cieszy się z możliwości realizacji tak ważnego projektu i liczy na jego pozytywny wpływ na lokalną społeczność seniorów.

Źródło Informacji Prasowej: Urząd Miasta Mielec