Województwo podkarpackie podzielone jest na dwa okręgi wyborcze w przypadku wyborów do Sejmu: okręg 22 oraz okręg 23. Pierwszy z nich obejmuje następujące powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki oraz miasta na prawach powiatu Krosno i Przemyśl. Do okręgu 23 zaliczają się powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski i również dwa miasta na prawach powiatu Rzeszów i Tarnobrzeg. 

W przypadku wyborów do Sejmu, w Polsce funkcjonują wielomandatowe okręgi wyborcze. Do podziału mandatów stosuje się metodę D’Hondta, której nazwa pochodzi od żyjącego w XIX w. belgijskiego matematyka Victora D’Hondta. Niniejsze rozwiązanie nie ma zastosowania w wyborach do Senatu gdzie obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze. 

Nie jest to jedyny stosowany na świecie sposób przeliczania mandatów w ordynacji proporcjonalnej, aczkolwiek jest on obecnie używany w przypadku wyborów do Sejmu. W ramach metody D’Hondta dokonuje się dzielenia przez kolejne liczby naturalne ważnie oddanych głosów, na poszczególne komitety wyborcze, które przekroczyły tzw. próg wyborczy. Sytuację obrazują poniższe przykłady z województwa podkarpackiego. 

W okręgu 23 możliwe było uzyskanie 15 mandatów. Przydzielenie ich poszczególnym komitetom można zobrazować w następujący sposób. Liczba ważnie oddanych głosów zdobytych przez komitety wyborcze jest dzielona przez kolejne liczby naturalne. Mandaty są przyznawane tym komitetom, które uzyskały najwyższe wyniki w drodze dokonanych obliczeń. W związku z tym, że w okręgu 23 do zdobycia było 15 mandatów to pod uwagę branych jest 15 najwyższych wyników co obrazuje Tabela 1.

W przypadku okręgu 22 do zdobycia było 11 mandatów. Podobnie jak w pierwszym przypadku dokonuje się operacji dzielenia przez kolejne liczby naturalne. Ze względu na to, że w tym okręgu do zdobycia było 11 mandatów, to 11 najwyższych ilorazów wskazuje, które komitety wprowadziły do Sejmu swoich posłów oraz ile uzyskały mandatów.

O tym kto z danej listy uzyskuje mandat decyduje liczba ważnie oddanych głosów. Jako przykład można podać KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe. Wskazany Komitet zdobył w okręgu 23 dwa mandaty, które ostatecznie przypadły Elżbiecie Jolancie Burkiewicz oraz Adamowi Dziedzicowi ze względu na ich najwyższe wyniki na liście.

 

Tabela 1. Podział mandatów w okręgu 22

Dzielnik
Nazwa komitetu Liczba uzyskanych głosów 1 2 3 4 5 6 7
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 241 790 241 790 120 895 80 596 60 447 48358 40 298 34 541
KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 70 054 70 054 35 027 23351 17 513 14 010 11 675 10 007
KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 60 938 60 938 30 469 20 312 15 234 12 187 10 156 8705
KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 38 080 38 080 19 040 12 693 9520 7616 6346 5440
KW NOWA LEWICA 19 750 19 750 9875 6583 4937 3950 3291 2821
KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 9165 9165 4582 3055 2291 1833 1527 1309
KWW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU 2219 2219 1109 739 554 443 369 317

Źródło: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/sejm/wynik/okr/22

 

Na podstawie Tabeli 1 można zauważyć, że najwięcej mandatów w okręgu 22 uzyskał KW Prawo i Sprawiedliwość, który do Sejmu wprowadził 7 przedstawicieli. Dwa mandaty zdobył jeszcze KWW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni oraz po jednym mandacie: KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe oraz KW Konfederacja Wolność i Niepodległość. Wartości które wskazują na uzyskanie mandatów przez dany komitet są napisane pogrubioną czerwoną czcionką. Ilorazy nie zostały zaokrąglane i podano je bez miejsc po przecinku.

 

Tabela 2. Podział mandatów w okręgu 23

Dzielnik
Nazwa komitetu Liczba głosów 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 347 688 347 688 173 844 115 896 86 922 69 537 57 948 49 669 43 461 38 632
KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 119 259 119 259 59 269 39 753 29 814 23 851 13 946 17 037 14 907 2139
KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 83 676 83 676 41 838 27 892 20 919 16 735 13 946 11 953 10 459 9297
KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 63 854 63 854 31 927 21 284 15 963 12 770 10 642 9122 7981 7094
KW NOWA LEWICA 32 828 32 828 16 414 10 942 8207 6565 5471 4689 4103 3647
KW POLSKA JEST JEDNA 16 169 16 169 8084 5389 4042 3233 2694 2309 2021 1796
KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 10 302 10 302 5151 3434 2575 2060 1717 1471 1287 1144

Źródło: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/sejm/wynik/okr/23

 

KW Prawo i Sprawiedliwość również w okręgu 23 zdobył najwięcej mandatów (9). Drugi wynik uzyskał KWW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, któremu przypadły 3 mandaty. Z okręgu 23 swoich 2 przedstawicieli do Sejmu wprowadził również KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe. Jeden mandat uzyskał KW Konfederacja Wolność i Niepodległość.

Przedstawiony sposób obliczania mandatów często postrzegany jest jako skomplikowany. Warto podkreślić, że metoda D’Hondta premiuje duże ugrupowania. Co istotne Polska nie jest jedynym państwem, który stosuje takie rozwiązanie do podziału mandatów. Do tego grona można zaliczyć jeszcze m.in. Austrię, Finlandię oraz Hiszpanię.

oprac. Karol Piękoś

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Źródła:

Krasnowolski A., Koncepcje systemów wyborczych, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/90/plik/ot-578-2.pdf (01.12.2023).

Rybczyński J., Foltys J., Wpływ metody przeliczania głosów na liczbę przyznanych mandatów na przykładzie wyborów do Sejmu 2005 w województwie śląskim, ,,Przegląd Organizacji” 2006, nr 4 (795). 

Wybory 2015. Nie tylko o ordynacji wyborczej, frekwencji i JOW-ach, https://nauka.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_Sz8leL0jYQen/74541952/104722388, (01.12.2023).

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/sejm/wynik/pl, (01.12.2023).

Wybory do Sejmu i Senatu 2019: “Jak przeliczane są głosy na mandaty w wyborach do Sejmu?”, https://www.youtube.com/watch?v=G-2aWY_Kuok,  (01.12.2023).