Przy leskim rondzie otwarty został ogólnodostępny parking dla autokarów, busów i samochodów osobowych. Tym samym rozwiązany został odwieczny problem parkowania dużych pojazdów pasażerskich w pobliżu ścisłego centrum miasta. Brak miejsc postojowych wiązał się to dotąd z omijaniem Leska przez grupy wycieczek.

Zadowolenia z faktu zrealizowania tej inwestycji nie kryją lescy urzędnicy. Mają też oni nadzieję, że nowa inwestycja ściągnie do miasta turystów.

Z parkingu do centrum miasta oraz w kierunku Huzel prowadzić będą nowe ciągi pieszo-rowerowe przez park miejski. Są one na ukończeniu. Z kolei na wakacjach ma zostać oddany budynek toalet z wiatą wypoczynkową. W obrębie kompleksu zasadzone zostaną natomiast drzewa i krzewy ozdobne.

W zakresie zakończonej budowy teren został podbudowany grubą warstwą tłucznia i odwodniony systemem kanalizacji deszczowej. Nawierzchnie dróg manewrowych wyłożono kostką brukową, zjazdy z drogi wojewódzkiej wykonano masą asfaltową, natomiast miejsca postojowe stanowi geokrata z tworzywa sztucznego zasypana drobnym kamieniem. Skarpy parkingu oraz dna rowów zostały umocnione i zabezpieczone płytami typu JOMB. Całość uzupełnia oznakowanie pionowe i poziome.

Wartość budowy parkingu to 1 352 862,60 zł, a środki na ten cel pochodziły z budżetu Gminy Lesko oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Źródło informacji oraz fotografii: Urząd Miasta i Gminy Lesko