Największa tegoroczna inwestycja drogowa w Gminie Ropczyce, czyli łącznik ul. Przemysłowej z ul. Wyszyńskiego, została zakończona.

Burmistrz Bolesław Bujak razem z radnymi oraz dyrektorem firmy wykonawczej EUROVIA Polska dokonali symbolicznego otwarcia nowego odcinka drogi gminnej. Ona nie tylko usprawni ruch w tej części miasta, ale także otwiera nowe perspektywy rozwoju gospodarczego na terenach inwestycyjnych.

fot. Telewizja Miejska Ropczyce/Facebook

źródło: Telewizja Miejska Ropczyce/Facebook

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.