Krzysztof Sopel został nowym sekretarzem Powiatu Jarosławskiego. Taki komunikat znalazł się na oficjalnej stronie internetowej urzędu. Kim on jest?

Sopel, zgodnie z informacjami przedstawionymi na stronie Starostwa, posiada wieloletnie doświadczenie, zdobyte na różnych stanowiskach pracy, w tym w samorządzie gminnym oraz administracji rządowej.

-Praktyczna znajomość ustaw o samorządzie terytorialnym, prawie budowlanym, zamówieniach publicznych, ochronie środowiska, kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, kodeksu pracy oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Posiada także umiejętności analitycznego myślenia i konsekwentnie realizuję wyznaczone sobie cele, zarówno zawodowe jak i prywatne. Społecznie zaangażowany jest w życie lokalnej społeczności, jako członek Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz członek Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – czytamy na stronie internetowej Starostwa.

W ostatnich latach Sopel był zatrudniony w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Starosta Jarosławski Kamil Dziukiewicz pogratulował objęcia funkcji Sekretarza.

Źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu