We wtorek, 7 maja, odbyła się inauguracyjna sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego VII kadencji. Starostą rzeszowskim, zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, został Krzysztof Jarosz.

Podczas sesji wybrano także wicestarostę, którym został Jerzy Bednarz. Ponadto w skład Zarządu Powiatu Rzeszowskiego weszli Jurek Faraś, Artur Szczutek i Zbigniew Sycz.

Goście specjalni

Pierwszą sesję, zgodnie z tradycją, otworzył najstarszy wiekiem radny, czyli Stanisław Pado. Wśród gości obecnych na sali byli m.in. były starosta rzeszowski, a obecnie Senator RP, Józef Jodłowski, poseł na Sejm RP, Ewa Leniart, wicewojewoda podkarpacki Wiesław Buż, wicemarszałek województwa podkarpackiego Karol Ożóg, a ponadto również wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu rzeszowskiego, przedstawiciele służb mundurowych oraz administracji samorządowej.

Po wręczeniu zaświadczeń o wyborze na radnych i złożeniu ślubowania przystąpiono do konstytuowania nowej rady powiatu. Przewodniczącym Rady Powiatu Rzeszowskiego został wybrany Tomasz Wojton (sprawujący tę funkcję również w poprzedniej kadencji), a wiceprzewodniczącymi Tadeusz Chmiel i Łukasz Obara.

Nowy rozdział

Ostatnim punktem obrad był wybór składu Zarządu Powiatu Rzeszowskiego. Nowym starostą, tak jak przewidywały wcześniejsze doniesienia, wybrany został Krzysztof Jarosz – absolwent kierunków historia i ekonomia, które ukończył na Uniwersytecie Rzeszowskim.

W przeszłości pracował on w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, m.in. na stanowisku dyrektora Wydziału Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko. Ostatnio zaś był prezesem Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

– Rozpoczynamy nowy rozdział w historii Powiatu Rzeszowskiego. Zabieram się do pracy, która będzie ukierunkowana przede wszystkim na dobro mieszkańców. Stawiam na długofalowy rozwój naszego regionu, by wśród samorządów powiatowych Powiat Rzeszowski był na czele. Zrobię wszystko, by był dobrym miejscem do życia dla wszystkich mieszkańców, od najmłodszych do najstarszych. Deklaruję otwartość na dialog i współpracę z wszystkimi, którym zależy na powiecie – powiedział nowy starosta.

Jarosz zapowiedział jednocześnie ścisłą współpracę z włodarzami gmin wchodzących w skład powiatu, a także z władzami samorządowymi województwa i wojewodą.

Gość Podkarpackich Rozmów

Warto nadmienić, że Krzysztof Jarosz był również wielokrotnym gościem redakcji Podkarpackich Rozmów. W trakcie jednej z ostatnich rozmów wypowiadał się on m.in. na temat kwestii transformacji energetycznej.

Źródło informacji i fotografii: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie