III Konkursie Pocztów Sztandarowych im. kpt. Edmunda Książka wzięło udział 11 szkół z terenu powiatu dębickiego. Ostatecznie zwyciężyli w nim uczniowie ze Słotowej oraz z Pustkowa-Osiedla.

Patronem konkursu, który odbył się już po raz trzeci, jest kpt. Edmund Książek – żołnierz Armii Krajowej, aktywny członek środowiska kombatanckiego w Dębicy, „Zasłużony dla Miasta Dębicy” oraz opiekun sztandarów, sztandarowy i dowódca pocztów podczas wielu uroczystości patriotyczno-religijnych w Dębicy i regionie. Książek zmarł 8 listopada 2021 r. w wieku 95 lat.

Zasady

Celem konkursu jest kształtowanie postaw szacunku do symboli narodowych. Ponadto też organizatorzy pragną, w ten sposób, pogłębiać i umacniać wśród młodych ludzi postawy patriotyczne i obywatelskie, a także budować poczucie wspólnoty i tożsamości narodowej.

W skład Komisji Konkursowej oceniającej uczniów weszli: Tomasz Czapla (dyrektor Muzeum Regionalnego i wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Dębicy), Małgorzata Grzybowska (sekretarz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Dębicy), Grażyna Kędzior (córka kpt. Edmunda Książka), Aleksandra Lis (członek Związku Strzeleckiego „Strzelec” Jednostki Strzeleckiej 2017 w Dębicy i 33 Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Dębicy ), a także kpr. Jan Rec (żołnierz 33. Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Dębicy).

Członkowie pocztów sztandarowych mieli do wykonania zadania w dwóch kategoriach. Pierwszą była kategoria teoretyczna, w trakcie której odpowiadali oni na trzy pytania dotyczące symboli i barw narodowych, życiorysu patrona konkursu śp. kpt. Edmunda Książka oraz historii swojej szkoły, a także sztandaru. Drugą zaś była kategoria praktyczna, która obejmowała ceremoniał pocztu sztandarowego.

Wyniki konkursu

Kategoria: szkoły podstawowe:
I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Czuby w Słotowej
II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach
III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mroczki w Górze Motycznej

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe:
I miejsce – Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Pustkowie-Osiedlu
II miejsce – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku
III miejsce – Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy

Nagroda Specjalna Rodziny kpt. Edmunda Książka:
Zespół Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Pustkowie-Osiedlu

Po zakończeniu rywalizacji uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki ufundowane przez Miasto Dębicę, a także członków Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i rodzinę kapitana Edmunda Książka.

Organizatorami wydarzenia byli Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy oraz Miasto Dębica we współpracy ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Józefa Piłsudskiego JS 2017 w Dębicy, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Dębicy oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dębicy.

Źródło informacji prasowej oraz zdjęcia: Urząd Miejski w Dębicy

Opublikował: Krystian Propola

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego