Rzeszów, 29 maja 2024 r. – W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano konferencję prasową dotyczącą polsko-ukraińskich przejść granicznych, ze szczególnym naciskiem na uruchomienie drogowego przejścia w Malhowicach.

Brakujące Inwestycje i Problemy Finansowe

Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul przypomniała, że w latach 2021-2023 w Malhowicach prowadzono wyłącznie roboty budowlane, bez zakupu niezbędnego wyposażenia. Brakowało sprzętu do kontroli, komputerów, telefonów, mebli, a także brakujących 2,5 mln zł na wyposażenie. Ponadto, nie powstał brakujący odcinek drogi prowadzącej do pasa granicznego. Sporna kwota dotycząca robót zamiennych wynosiła 3,4 mln zł.

Działania podjęte przez Wojewodę

  • “Nie można było zatem zakładać uruchomienia odpraw w pierwszym kwartale 2024 r. skoro przez cały 2023 nie został ogłoszony ani jeden przetarg,” powiedziała wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul. “Obejmując urząd, podjęłam szereg działań mających na celu jak najszybsze uruchomienie przejścia.”

Wojewoda ogłosiła kolejne postępowania przetargowe na zakup wyposażenia, w tym detektorów metali, urządzeń do kontroli tachografów, czytników paszportów, sprzętu fotograficznego i medycznego oraz mebli biurowych. Do tej pory ogłoszono 10 postępowań, a 5 umów zostało już podpisanych.

Przygotowania do Otwarcia Przejścia Granicznego

  • “Podpisałam 5 umów z dostawcami, a kolejne 5 podpiszę po rozstrzygnięciu postępowań w czerwcu. Ostatnie dostawy planuję do końca trzeciego kwartału br.,” kontynuowała wojewoda podkarpacki. Wojewoda przygotowała też dokumentację do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przejścia granicznego, które otwarte zostanie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych i wyposażeniu służb granicznych. Uruchomienie odpraw planowane jest na IV kwartał tego roku.

Wyzwania i Przeszkody

Warunkiem koniecznym do powstania przejścia granicznego jest wymiana not dyplomatycznych. Wojewoda podkreśliła, że do objęcia przez nią funkcji nie było takiej noty dotyczącej ani kolejowego, ani pieszego przejścia granicznego w Malhowicach. Zgodnie z ustawą o ochronie granicy państwowej, wojewoda nie może prowadzić inwestycji poza przejściem granicznym.

Przyszłe Plany i Rozbudowa Infrastruktury

W ramach postępowania przetargowego na projektowanie drogowego przejścia granicznego była możliwość zamówienia uzupełniającego na wykonanie projektu przejścia w ruchu pieszym, jednak poprzednia wojewoda nie skorzystała z tej możliwości. Obecnie cały proces inwestycyjny będzie musiał być przeprowadzony od początku.

Działania na Rzecz Poprawy Infrastruktury Granicznej

  • “Podjęłam starania mające na celu zwiększenie zarówno środków na inwestycje w przejściach, jak również na ich bieżące utrzymanie. Jeśli chodzi o przejście w Korczowej, zdobyłam dodatkowe fundusze na budowę stanowiska do ważenia pojazdów ciężarowych oraz na zakup zwyżki do pobierania prób towarów przewożonych w cysternach,” powiedziała Teresa Kubas-Hul.

Wojewoda podała, że budżet na utrzymanie przejść drogowych wynosił 29 096 000 zł, a obecnie to 30 146 000 zł. Ogłoszono już przetargi na zakup dla Korczowej mobilnego skanera RTG i dla Krościenka – na wykonanie oświetlenia awaryjnego. W czerwcu ogłoszone zostaną kolejne: dla Werchraty – na zakup bramki radiometrycznej, a dla Korczowej – na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy przejścia drogowego na terminal do odpraw samochodów ciężarowych.

Plany na Przyszłość

  • “13 marca br. wraz z wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciejem Duszczykiem odwiedziłam wszystkie polsko-ukraińskie przejścia graniczne. Przygotowany został plan ich przebudowy i rozbudowy,” podsumowała wojewoda.

 

Źródła Informacji Prasowej oraz fot.: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie