Konferencja „Dolina lotnicza – nowoczesne technologie – innowacyjny wizerunek bezpieczeństwa pracy” została zorganizowana w ramach obchodów jubileuszowych 105-lecia  Państwowej Inspekcji Pracy. Organizatorem wydarzenia był Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, a partnerem Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”.

Wprowadzenie nowoczesnych technologii w bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy coraz częściej korzystają z zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Pracodawcy, szczególnie z sektora lotniczego, konsekwentnie dążą do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, wykorzystując nowoczesne technologie. W ramach obchodów jubileuszu Państwowej Inspekcji Pracy, skupiono się na nowoczesnym podejściu do ochrony pracy.

Uroczyste otwarcie przez władze i ekspertów

Konferencję otworzyli: Karol Kucaj, Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie, oraz prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, rektor Politechniki Rzeszowskiej. Wzięli w niej również udział Jarosław Leśniewski, zastępca głównego inspektora pracy, oraz Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki. W trakcie otwarcia podkreślono znaczenie współpracy i wsparcia w dążeniu do poprawy warunków pracy, co zaowocowało wręczeniem wyróżnień dla Politechniki Rzeszowskiej i innych instytucji.

Prezentacje tematyczne

Nadinspektor pracy, Piotr Fornal, omówił rozwój kultury bezpieczeństwa i praworządności w stosunkach pracy. Dr hab. inż. Dorota Stadnicka, prof. PRz, przedstawiła wpływ technologii rewolucji przemysłowej na bezpieczeństwo pracy. Następnie, Sebastian Rosół z PRz Racing podzielił się doświadczeniami zespołu studenckiego w tworzeniu bolidów i ich sukcesami w zawodach Formuły Student.

Ekspozycje i stoiska interaktywne

Podczas konferencji uczestnicy mogli zwiedzić stoiska kół naukowych takich jak Rzeszowska Grupa IT, PRz Racing, Legendary Rover Team, czy EUROAVIA Rzeszów. Dostępne były również atrakcje takie jak symulator lotu, co pozwoliło uczestnikom na bezpośrednie doświadczenie nowoczesnych technologii.

Innowacje i bezpieczeństwo w przemyśle lotniczym

Janusz Zakręcki z PZL Mielec przedstawił rozwój Doliny Lotniczej jako centrum doskonałości i innowacji. Bogusław Bać z Pratt & Whitney Rzeszów mówił o budowaniu kultury bezpieczeństwa opartej na krzywej Bradleya, a Marcin Szyszka z MTU Aero Engines Polska skupił się na zarządzaniu ryzykiem. O strategiach redukcji ryzyka zawodowego opowiedziała również Iwona Chamera z Safran Transmission Systems Poland.