Nie tak dawno szpital ogłosił przetarg na projekt przebudowy swojego SOR-u, teraz zamawia dwa kolejne projekty.

Pierwszy z nich dotyczyć ma planowanej przebudowy i modernizacji parteru i I piętra w szpitalnym pawilonie „F”. Cały budynek ma obecnie 702 m2 powierzchni użytkowej. Przyszła inwestycja dotyczyć będzie aż 473,69 m2. Na parterze i I piętrze pawilonu mieści m.in. Dzienny Oddział Psychiatryczny.

Z kolei druga zamawiana dokumentacja obejmować ma przebudowę i rozbudowę układu komunikacyjnego brzozowskiego szpitala. Teren objęty zadaniem znajduje się w różnych częściach kompleksu, wzdłuż ul. św. Jana Chrzciciela i ul. 3 Maja oraz ul. Piastowej. To w sumie 34 270 m2 powierzchni. Powstać tam mają m.in. nowe parkingi dla samochodów stałych użytkowników oraz odwiedzających. Do tego oczywiście drogi dojazdowe.

Termin otwarcia ofert wyznaczono na 18 grudnia. Projekty powinny być gotowe do końca kwietnia przyszłego roku.

Fot. szpital-brzozow.pl

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.