Dużym sukcesem zakończyła się debata dotycząca przyszłości powiatu ropczycko-sędziszowskiego. W sali Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach zgromadziło się kilkadziesiąt osób, które przysłuchiwało się żywej dyskusji. 

Tematyka debaty była szeroka, bowiem dotyczyła ona zarówno bieżącej sytuacji w powiecie oraz planów na najbliższą przyszłość. 

Głos w dyskusji zabrali:

  • Dr Bernadeta Frysztak – Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,
  • Bogusław Kmieć – Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego,
  • Michał Gratkowski – Prezes Zarządu Fundacji Małych Ojczyzn ,
  • Stanisław Wójciak – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju „Solid” Ropczyce. 

Link do debaty: https://bit.ly/3vg7pAb

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.